Inventorizacija

5.5. Inventorizacija

Nemokami apskaitos kursai. Gilinamasis ciklas
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Turinys;
00:00:26 Inventorizacijos teisės aktai;
00:01:43 Kas yra inventorizacija;
00:02:48 Periodiškumas. Kada reikia atlikti inventorizaciją;
00:03:20 Inventorizacijos eiga:
00:05:00 Inventorizacijos komisija;
00:05:57 Koks turtas inventorizuojamas;
00:06:45 Įforminimas;
00:10:19 Ilgalaikio turto inventorizacija;
00:12:15 Atsargų ir pinigų inventorizacija;
00:14:54 Pavyzdys Nr. 1;
00:16:40 Pavyzdys Nr. 2;
00:17:19 Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija;
00:18:55 Suderinimo aktas B1.lt programoje;
00:34:05 Pridėtinės vertės mokestis.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Inventorizacija — ūkio subjekto turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių palyginimas su finansinės apskaitos duomenimis. Šis patikrinimas ir jo rezultatai įforminami inventorizacijos apraše, kuris turi turėti nurodytus rekvizitus. Ji atliekama:

  • prieš sudarant metines finansines ataskaitas;
  • nustačius plėšimo, vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo atvejus;
  • nustačius vertybių gedimą;
  • įvykus gaisrui ar stichinei nelaimei;
  • reorganizuojant subjektą;
  • keičiantis atsakingiems asmenims;
  • viešojo sektoriaus subjektams nustatytais terminais;
  • dėl kitų priežasčių ūkio subjekto sprendimu.

Inventorizuojama — visas subjekte esantis ir (arba) jam priklausantis turtas, kelyje esantis turtas, kuris jau nupirktas, bet dar negautas, taip pat subjektui nepriklausantis, bet jame esantis turtas, gautas pagal panaudos ar kitokias sutartis.

Įforminimas — inventorizacija įforminama sudarytais inventorizavimo aprašais, sutikrinimo žiniaraščiais, pagal poreikį ir kitais apskaitos registrais. Klaidas inventorizavimo aprašuose galima taisyti tik inventorizacijos metu.