Individualios veiklos apskaita

5.1. Individualios veiklos apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Gilinamasis ciklas
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:38 Individualios veiklos apmokestinimo teisės aktai;
00:01:06 Individuali veikla. Pagrindinės sąvokos;
00:02:15 Individualios veiklos registravimas;
00:02:48 IV apmokestinamųjų pajamų ir GPM skaičiavimo schema;
00:03:17 Pajamų pripažinimo principai;
00:05:35 Individualios veiklos pajamos;
00:06:05 Individualios veiklos neapmokestinamosios pajamos;
00:07:26 Gyventojų užsiimančių individualia veikla leidžiami atskaitymai;
00:08:12 IV pagal pažymą pajamų apmokestinimas;
00:09:01 Individualios veiklos leidžiami atskaitymai;
00:10:51 Ilgalaiko turto įsigijimo išlaidos (nusidėvėjimas);
00:13:51 IT įsigijimo kainos dalis priskiriama išlaidoms;
00:14:34 FR0457;
00:22:21 Veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto išlaidos;
00:28:16 Ilgalaikio turto pateikimo terminai;
00:29:41 Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
00:30:31 Perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos;
00:31:27 Degalų įsigijimo išlaidos;
00:32:31 Telefono ir telefoninio ryšio paslaugų išlaidos;
00:33:10 Kompiuterinių programų įsigijimo ir interneto ryšio paslaugų išlaidos;
00:33:18 Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai;
00:34:25 Nuostolių dengimas;
00:35:05 Individualios veiklos apskaita;
00:43:59 Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;
00:47:30 Individualios veiklos apskaita;
00:49:50 Su individualia veikla susiję mokesčiai;
00:50:40 Individualios veiklos apmokestinimas;
00:51:10 Individualios veiklos apmokestinimas VSD ir PSD įmokomis;
00:53:35 Pavyzdys;
00:57:50 Individualios veiklos deklaravimas;
01:00:54 Individualios veiklos nutraukimas.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Individuali veikla (IV) — savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos tęstiniui laikotarpiui. Pradedant veiklą ją reikia įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre (REG812). IV apmokestinamų pajamų suma, kuri apskaičiuojama iš pajamų atėmus faktiškai patirtas išlaidas arba atskaičius 30% nuo pajamų. IV pajamų apmokestinamos 15% pajamų mokesčio tarifu atėmus pajamų mokesčio kredito sumą.

Individualios veiklos pajamos — gyventojo pajamos (nepriklausomai nuo veiklos rūšies), kurias gavo, vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą. Pajamos pripažįstamos dviem principais:

  • Pinigų apskaitos — faktišku pajamų gavimo momentu;
  • Kaupimo apskaitos — tuo metu, kai pajamos uždirbamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. Šį principą privalu taikyti, kai tampama PVM mokėtoju arba VMI yra deklaruota, apie ilgalaikio turto naudojimą. Šis principas taikomas iki veiklos pabaigos.

Individualios veiklos turtas — skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Ilgalaikiam turtui yra skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija), kuris priklauso gyventojui nuosavybės teise ar įsigijus išperkamąja nuoma ir naudojamas veikloje ilgiau kaip 1 metus, o jo kaina ne mažesnė už nustatytą, ir turtas, nurodytas mokesčių administratoriui pateiktoje FR0457 fomoje. Apie trumpalaikio turto naudojimą IV pranešti VMI nereikia. Tai turtas, kuris, siekiant uždirbti pajamas, naudojamas trumpiau kaip vienerius metus.

Su individualia veikla susiję mokesčiai — mokesčiai kuriuos privalo mokėti gyventojas vykdantis individualią veiklą: 

  • Gyventojų pajamų mokestis (GPM), kuris deklaruojamas GPM311C priede;
  • Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos;
  • Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos;
  • Prievolė registruotis PVM mokėtoju jei per pastaruosius veikos 12 mėnesių buvo gautas didesnis atlygi kaip 45 000 Eur atlygis, arba įsigyta prekių daugiau kaip už 14 000 Eur iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus.