Įmonės sukūrimas ir sąrašų bei ryšių nurodymas

4.1. Įmonės sukūrimas

Nemokami apskaitos kursai. Kompiuterizuota apskaita
Užsiregistruoti

Teorija ir praktika

00:00:00 Bendroji informacija;
00:01:04 Naujos įmonės kortelės sukūrimas B1.lt programoje;
00:01:54 Įmonės kliento kortelės pildymas;
00:02:58 Sąskaitų plano papildymas subsąskaitomis;
00:05:12 Banko buhalterinės sąskaitos susiejimas su įmonės atsiskaitomąja sąskaita;
00:06:03 Žinynų parametrų aprašymai;
00:06:06 Prekių požymių aprašymas;
00:06:23 Prekių grupių aprašymas;
00:08:33 Sandėlių aprašymas;
00:09:46 Operacijų rūšių aprašymas;
00:12:10 Dokumentų serijų aprašymas;
00:13:40 PVM tarifų sukūrimas;
00:14:03 Sistemos parametrai;
00:15:38 Sandėlio parametrai;
00:15:47 Pardavimų parametrai;
00:16:13 Buhalterijos parametrai;
00:16:47 Deklaravimo parametrai;
00:17:42 Pradinių likučių įvestis;
00:18:01 Ilgalaikio turto likučių įvestis;
00:23:30 Trumpalaikio turto likučių įvestis;
00:27:44 Skolų likučių įvestis;
00:31:08 Banko likučio įvestis;
00:32:09 Kasos likučio įvestis;
00:36:19 Kapitalo buhalterinių sąskaitų likučių įvestis;
00:36:35 Likučių DK įrašų peržiūra.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Operacijos rūšys — buhalterinių įrašųn tokių kaip pirkimas, pardavimas, nurašymas, komercinis pasiūlymas bei kitų, aprašymas.

Dokumento serija — buhalterijoje visi buhalteriniai įrašai registruojami su ūkinės operacijos serija, numeriu, data bei suma. Pirkimo ir pardavimo dokumentai pateikiami į i.SAF posistemį, kur tikrinama ar teisingai suvesti dokumentai pagal numeraciją bei sumas

Didžiosios knygos ataskaitos — šios ataskaitos skirtos peržiūrėti ar visos ūkinės operacijos suvestos teisingai, stebėti įmonės ekonominę būseną, taip pat, norint pateikti valstybės institucijoms.