Ilgalaikio turto apskaita

2.1. Ilgalaikio turto apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:01:31 Ilgalaikio turto pripažinimo kriterijai;
00:11:37 Ilgalaikio turto savikainos nustatymas;
00:24:19 Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją;
00:26:44 Ilgalaikio turto pasigaminimo ypatumai;
00:32:25 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas;
00:59:06 Ilgalaikio turto remontas ir eksploatacija;
01:06:56 Ilgalaikio turto likvidavimas ir pardavimas.

Praktika

1 Užduotis
00:02:06 Banko operacija (išankstinis apmokėjimas tiekėjui);
00:02:43 Nematerialaus turto (NT) pirkimas;
00:04:00 Banko operacija;
00:04:47 Avansinio mokėjimo dengimas su tiekėjo skola;
00:05:40 Nematerialaus turto (NT) įvedimas į eksploataciją;
00:06:58 Pirkimas NT vertei didinti;
00:08:00 Banko operacija;
00:08:47 Pirkimas NT vertei didinti;
00:09:49 Parametrų nustatymas, modernizacijai užregistruoti;
00:10:06 NT modernizacijos registravimas.

2 UžduotisIlgalaikio turto pirkimas
00:11:48 Banko operacija sumokėtas avansas;
00:12:38 Pirktas Ilgalaikis turtas (IT) ir transportas;
00:15:32 Pirkimas operacija už įrangos montavimą;
00:17:03 IT įvedimas į eksploataciją;
00:18:34 IT vertės didinimas (Modernizacija);
00:20:09 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos);
00:20:40 Avansinio mokėjimo sudengimo įrašas (DK → Bendrasis žurnalas);
00:21:41 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos).

3 UžduotisIlgalaikio turto pasigaminimas
00:22:16 Sąskaitų plano koregavimas;
00:22:30 Pirktos prekės-paslaugos turtui pagaminti;
00:27:08 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos);
00:27:47 IT grupės sukūrimas;
00:28:35 Ilgalaikio turto pagaminimas;
00:29:52 IT įvedimas į eksploataciją;
00:30:29 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos);
00:30:58 PVM apskaičiavimas.

4 UžduotisIlgalaikio turto nusidėvėjimas
00:31:50 Nusidėvėjimo registravimas (Tiesinis metodas);
00:32:00 Ilgalaikio turto (IT) pirkimas;
00:32:58 IT įvedimas į eksploataciją;
00:34:51 Nusidėvėjimo registravimas;
00:35:40 Nusidėvėjimo skaičiavimo būdai.

5 UžduotisIlgalaikio turto remontas
00:36:23 Ilgalaikio turto (IT) pirkimas;
00:37:28 Ilgalaikio turto grupės sukūrimas;
00:38:10 IT įvedimas į eksploataciją;
00:39:07 Nusidėvėjimo registravimas;
00:40:09 Pirkti remonto darbai (IT vertė nedidėja);
00:41:51 IT nusidėvėjimo registravimas;
00:43:07 Pirkti remonto darbai (ilgėja IT naudojimo laikas);
00:44:44 Nustatyti modernizacijos registravimo parametrus;
00:45:06 IT vertės didinimas — modernizacija;
00:46:34 IT nusidėvėjimo registravimas;
00:47:19 IT įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos).

6 UžduotisIlgalaikio turto likvidavimas
00:47:58 Ilgalaikio turto (IT) nurašymas;
00:49:48 Užpajamuotos atsarginės dalys iš nurašyto ilgalaikio turto;
00:51:23 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos);
00:52:08 Ilgalaikio turto nurašymas kai IT pilnai nudėvėtas;
00:53:39 IT nurašymas.

7 užduotisIlgalaikio turto pardavimas
00:55:03 Ilgalaikio turto pirkimas;
00:56:13 IT grupės sukūrimas;
00:56:50 IT įvedimas į eksploataciją;
00:57:35 IT nusidėvėjimo registravimas;
00:58:37 IT išvedimas iš eksploatacijos;
00:59:31 IT pardavimas;
00:1:00:47 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos);
01:01:28 DK → Bendrasis žurnalas registruojamos pajamos gautos iš parduoto turto;
01:03:09 IT pardavimas;
01:03:23 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos);
01:03:55 DK → Bendrasis žurnalas registruojamos nuostolis iš parduoto turto;
01:04:43 Įrašų patikrinimas (Ataskaitos → DK ataskaitos).

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Ilgalaikis turtas — pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris tarnaus ūkio subjekto veikloje ilgiau negu vienerius metus bei kurio įsigijimo vertė viršija tam tikrą sumą, kuri laikoma mažiausia reikalinga turtą pripažinti ilgalaikiu. Jo negalima nurašyti atidavimo naudoti momentu.

Ilgalaikio turto grupės:
  • nematerialusis —įvairios teisės, licenzijos, programiniai produktai ir pan.
  • materialusis —žemė, pastatai, mašinos ir įrengimai, įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.), elektros perdavimo ir ryšių įtaisai, geležinkelio riedmenys, vamzdynai, lėktuvai, ginklai, baldai, kompiuterinė technika ir ryšių prietaisai, transporto priemonės.
  • finansinis — investicijos į vertybinius popierius, paskolos kitiems subjektams, investicijos į kitus subjektus ir pan., visa tai kas atneša palūkanas, dividendus ir t.t.