GPM pajamų apmokestinimas

3.1. GPM pajamų apmokestinimas

Nemokami apskaitos kursai. Mokesčių apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Gyventojų pajamų apmokestinimą reglamentuojantys teisės aktai;
00:00:59 GPM Pagrindinės sąvokos;
00:02:03 Mokesčio elementai;
00:02:39 GPM klasės;
00:04:14 GPM mokėjimo terminai;
00:04:53 Deklaracijų formos;
00:05:47 GPM tarifai;
00:05:57 Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
00:17:56 Dienpinigių apmokestinimo tvarka;
00:22:27 GPM313 forma;
00:25:03 Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
00:28:25 Atliekų apmokestinimas;
00:31:20 B klasės išmokos;
00:33:36 GPM312 forma.

Praktika

00:00:00 Su darbo santykiais pajamų apmokestinimas;
00:01:00 Individualaus gyventojų pajamų mokesčio (GPM) procento aprašymas;
00:01:17 Nepamokestinamas pajamų dydis (NPD);
00:01:35 Aprašomas NPD;
00:01:50 NPD įrašymas į darbuotojo sutartį;
00:02:40 Pagrindiniai parametrai;
00:03:44 Tabelio formavimas;
00:04:03 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:05:36 Darbo sutarties koregavimas;
00:05:48 Tabelio formavimas;
00:06:03 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:06:49 Darbo sutarties koregavimas;
00:07:03 Tabelio formavimas;
00:07:12 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:08:46 Nebdarbingumo pažymėjimo registravimas;
00:09:14 Tabelio formavimas;
00:09:30 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:11:31 Darbo sutarties koregavimas;
00:12:20 Komandiruočių sąnaudų parametrai;
00:12:47 Komandiruočių priskaitymo parametrai;
00:13:13 Komandiruotės įsakymo požymio sukūrimas;
00:13:39 Dienpinigų normos aprašymas;
00:13:58 Komadiruočių įsakymo registravimas;
00:14:55 Tabelio formavimas;
00:15:09 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:16:33 Priskaitymų ir atskaitymų suvestinės spausdinimas;
00:17:04 Darbo sutarties koregavimas;
00:17:23 Komadiruotės įsakymo registravimas;
00:18:02 Tabelio formavimas;
00:18:17 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:19:32 Darbo sutarties koregavimas;
00:19:50 Komadiruotės įsakymo registravimas;
00:20:38 Tabelio formavimas;
00:20:52 Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
00:22:24 Deklaraciojos GPM313 formavimas;
00:23:43 Sąskaitų plano papildymas;
00:26:12 Priskaitymo registravimas per Bendrąjį žurnalą;
00:27:18 Kliento kortelės sukūrimas;
00:27:55 Buhalterinės pažymos atspausdinimas;
00:28:43 Sąskaitų plano papildymas;
00:29:20 Priskaitymo registravimas per Bendrąjį žurnalą;
00:30:04 Kliento kortelės sukūrimas;
00:30:28 Buhalterinės pažymos atspausdinimas.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) — valstybinis mokestis, taikomas šalyje gyvenantiems ir gaunantiems pajamas fiziniams asmenims. GPM skirstomas į dvi klases:

  • A klasė — pajamų mokestį išskaičiuoja ir deklaruoja išmokantys asmenys. Tai gali būti pajamos susijusios su darbo santykiais gautos iš darbdavio ir su darbo santykiais nesusijusios pajamos gautos ne iš darbdavio. 
  • B klasė — pajamų mokesti deklaruoja pajamas gaunantys asmenys. Tai gali būti gautos pajamos už suteiktas paslaugas pagal paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos ir kitos A klasei nepriskirtos pajamos.

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) — suma kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).

Minimali mėnesinė alga (MMA) — piniginė suma įvertintas, bei vyriausybės nustatytas dydis, kuris apibrėžia, kokią mažiausią sumą darbdavys gali mokėti darbuotojui už jo mėnesio darbą.

Vidutinis darbo užmokestis (VDU) — vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų atitinkamų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti.