Finansinės ataskaitos ir metų pabaigos procedūros

4.8. Finansinės ataskaitos ir metų pabaigos procedūros

Nemokami apskaitos kursai. Kompiuterizuota apskaita
Užsiregistruoti

Teorija ir praktika

00:00:00 Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių susiejimas su kor. sąskaitomis;
00:05:35 Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas;
00:06:34 Pelno mokesčio registravimas;
00:07:34 Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas;
00:08:07 Balanso straipsnių susiejimas su kor. sąskaitomis;
00:16:27 5,6 klasės uždarymas;
00:17:01 Irašų patikrinimas Ataskaitos → DK ataskaitos;
00:17:38 Registruojamas ataskaitinių metų pelnas;
00:18:36 Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenų registravimas;
00:19:24 Balanso ataskaitos formavimas;
00:20:30 Periodo uždarymas;
00:22:57 Kaip rasti naudingą informaciją B1.lt puslapyje.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Ataskaitos — oficialia forma pateikiama detalizuota informacija apie įmonės veiklą, gautą pelną, darbuotojų atlyginimus. Įrašų tikrinimas.
Periodų uždarymas  — tai nėra būtina funkcija, tačiau apsauganti nuo tyčinio ar netyčinio informacijos koregavimo po ataskaitų ir deklaracijų pateikimo.