Finansinė analizė buhalteriui

5.8. Finansinė analizė buhalteriui

Nemokami apskaitos kursai
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Turinys
00:00:56 Apskaitos standartai
00:01:38 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“
00:07:40 Pardavimo savikaina
00:12:15 Pardavimo sąnaudos
00:14:18 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
00:15:46 Kitos veiklos straipsnis
00:17:20 Finansinė ir investicinė veikla
00:18:13 Balanso straipsniai — ilgalaikis turtas
00:20:20 Ilgalaikis turtas
00:22:22 Trumpalaikis turtas
00:26:30 Įsipareigojimai
00:50:00 Kiti analizės rodikliai
00:50:10 Efektyvumo finansiniai rodikliai
01:01:00 Finansinis svertas
01:05:00 Investicijų grąžos rodikliai ROA, ROE

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Verslo apskaitos standartas (VAS) — taisyklių visuma, kuriomis privalo naudotis įmonės, sudarydamos finansinę atskaitomybę ir kurias kiekviena įmonė supranta vienodai.

Finansinis svertas — tai skolos ir nuosavybės santykis, kuris parodo įmonės priklausomybę nuo skolinto kapitalo. Kuo didesnę įmonės turto dalį sudaro paskolos, tuo jos akcijos yra rizikingesnės.

Turto pelningumo rodiklis (ROA) — parodo, kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, kaip kompanija panaudoja savo turtą pelnui uždirbti.

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) — parodo, kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, kaip efektyviai naudojamas nuosavas kapitalas.