Dvejybinis įrašas

1.3. Dvejybinis įrašas

Nemokami apskaitos kursai. Buhalterinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Dvejybinis įrašas;
00:01:36 Sąskaitų korespondencijos taisyklė;
00:03:50 Sąskaitų korespondencijos sudarymo eiga;
00:05:48 Ūkinių operacijų registravimas.

Praktika

Praktinės užduotys kartu su 2, 3, 4 ir 5 paskaitų temomis pasiekiamos 1.5 skyrelyje „Praktinio uždavinio sprendimas“.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Dvejybinis įrašas — ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos šio operacijos vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma — į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą. Nėra tokio ūkinių operacijų įvykio, kuris būtų registruojamas tik vienoje sąskaitoje– visada pokytis bus matomas dvejose arba daugiau sąskaitų.

Sąskaitų korepondencijos taisyklė — sąskaitų derinys, kai viena sąskaita debetuojama, o kita kredituojama ir kuriuo registruojama tam tikra ūkinė operacija ar įvykis – vadinama sąskaitų korespondencija. Ne visada debetas reiškia padidėjimą, o kreditas – sumažėjimą.
Remiantis sąskaitų korespondencijos taisykle, sąskaitos, kurios priklauso:

  • 1 klasei (ilgalaikis turtas);
  • 2 klasei (trumpalaikis turtas);
  • 6 klasei (sąnaudos);

padidėjimas registruojamas atitinkamų apskaitai skirtų sąskaitų debete, o sumažėjimas – kredite. Sąskaitos, kurios priklauso:

  • 3 klasei (nuosavas kapitalas);
  • 4 klasei (įsipareigojimai);
  • 5 klasei (pajamos);
padidėjimas registruojamas apskaitai skirtų sąskaitų kredite, o sumažėjimas – debete. Debetas visada lygus kreditui.