Darbo užmokesčio apskaita

2.5. Darbo užmokesčio apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 DU apskaitos reglamentas;
00:02:41 Darbo sutartis;
00:14:08 Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai;
00:19:44 DU skaičiavimas;
01:14:11 DU registravimas apskaitoje;
01:24:09 Darbo užmokesčio informacijos teikimas.

Praktika

00:00:00 Pagrindiniai parametrai;
00:01:25 Darbuotojo sutarties registravimas;
00:05:34 Darbo sutarties spausdinimas;
00:05:56 Sisteminiai parametrai;
00:06:39 VMI ir Sodra kliento kortelės sukūrimas;
00:08:30 Darbo grafiko žinyno formavimas;
00:09:17 Darbo grafiko priskyrimas darbuotojui;
00:10:33 Darbo grafiko formavimas;
00:10:50 Darbo grafiko surašymas;
00:11:20 Įsakymo registravimas;
00:12:34 Tabelio formavimas;
00:13:20 Darbo užmokesčio skaičiavimas;
00:14:45 Valandinio darbo užmokesčio skaičiavimas;
00:18:27 Priskaitymų ir atskaitymų suvestinės spausdinimas;
00:18:53 Korepondencijos patikrinimas;
00:19:34 Nedarbingumo pažymėjimų registravimas;
00:20:05 Nedarbingumo skaičiavimas;
00:23:17 Atostogų registravimas;
00:24:01 Atostoginių skaičiavimas;
00:25:15 Įsakymo dėl atleidimo registravimas;
00:26:20 Atostogų likučių peržiūra;
00:26:39 Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas;
00:29:33 Darbo grafiko žinyno formavimas;
00:30:08 Darbo grafiko priskyrimas darbuotojui;
00:30:36 Darbo grafiko formavimas;
00:31:15 Tabelio formavimas;
00:31:39 Viršvalandžių priskyrimas;
00:32:28 Darbo užmokesčio skaičiavimas;
00:33:53 Priskaitymų ir atskaitymų suvestinės spausdinimas;
00:34:28 Valandinio darbo įkainio nustatymai sutartyje;
00:34:42 Tabelio formavimas;
00:35:32 Darbo užmokesčioskaičiavimas;
00:36:41 Darbo užmokesčio skaičiavimas, kai dirbama šventinėmis dienomis;
00:38:55 Darbo užmokesčio išskaitymų parametrai;
00:40:57 Nedarbingumo pažymėjimų registravimas;
00:41:28 Tabelio formavimas;
00:41:56 Darbo užmokesčio skaičiavimas;
00:43:26 Korespondencinių sąskaitų patikrinimas;
00:43:38 Priskaitymų ir atskaitymų suvestinės spausdinimas;
00:44:30 Didžiosios knygos ataskaita;
00:45:10 Išskaičiuojami alimentai iš darbo užmokečio;
00:46:29 Kliento sukūrimas;
00:47:07 Didžiosios knygos ataskaita;
00:47:44 Sodros ir GPM ataskaitų generavimas;
00:48:49 Deklaracijų parametrai.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Darbo sutartis — darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai. Darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti sutarta atlyginimą ir užtikrinti darbo sąlygas.

Darbo užmokesčio dokumentai — visi popieriniai ar elektroniniai dokumentai, kurie susiję su darbo užmokesčiu:

  • Darbo grafikas — surašytas planuojamas darbuotojo/-jų mėnesio darbo laikas dienomis ir valandomis;
  • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis) — surašytas faktinis mėnesio darbuotojo/-jų dirbtas laikas dienomis ir valandomis;
  • Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis (priskaitymų suvestinė) — surašyti mėnesio darbo užmokesčio duomenys apie priskaitytas ir išskaičiuotas sumas;
  • Darbo užmokesčio išmokėjimo dokumentas (algalapis) — išmokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas, patvirtintas gavėjo parašu.

Darbo užmokesčio skaičiavimas —  yra skaičiuojamas valandomis (dienomis) už laiką.

Darbo užmokesčio informacijos teikimas  — informacija apie priskaitytą darbo užmokestį yra teikiama:

  • Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), teikiamos deklaracijos GPM313 ir GPM 312;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) teikiamos deklaracijos SAM ir NP-SD2;
  • Lietuvos statistikos departamentui (STATISTIKAI) — teikiama forma (DA-01) darbo apmokėjimo statistinė ataskaita, ketvirtinė (3 mėnesių) iki 18d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.