Kaip užregistruoti prastovą B1.lt programoje?
Naudojamas moduliuose: Įsakymų registras, Įsakymų požymiai

DUK / Kaip užregistruoti prastovą B1.lt programoje?

1. Sukurkite naują įsakymo požymį:

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus pliusą  . Atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

2. Suformuokite įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį „Prastova“. Pagal pasirinktą požymį užpildykite lentelėje laukus. 

Darbuotojai laukelyje nepamirškite pasirinkti darbuotoją ir paspausti mygtuką ,,Pridėti darbuotoją“ arba „Pridėti darbuotojus“ (jei norite, kad programa atkeltų visus įmonėje dirbančius darbuotojus). Užpildžius laukus, spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.


3. Suformuokite tabelį

DU → Tabeliai

4. Paskaičiuokite darbo užmokestį, esant prastovai

DU → Darbo užmokestis

Įėjus į modulį, paspauskite mygtuką  – ,,Sukurti naują įrašą. Kuriant naują darbo užmokesčio įrašą už laikotarpį, pasirinkite metus ir mėnesį už kurį skaičiuojate atlyginimą.

Darbuotojai lentelėje nuspauskite mygtuką ,,Išrinkti darbuotojus“. Bus išrinkti visi per nurodytą mėnesį dirbę nors vieną dieną darbuotojai, kuriems priskirta darbuotojų grupė su požymiu "Darbuotojai pagal darbo sutartis".

Norėdami priskaityti prastovą, įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą su atitinkamu kodu.

400 – prastova (force major). Šis kodas tinka, kai skaičiuojate ne valandinį įkainį, o pvz. neilinėje siutacijoje minimalų atyginimą. Atkreipiame dėmesį, kad ką įrašysite, tiek ir bus priskaityta, jokių skaičiavimų sistema neatlieka.

500 – prastova. Pasirinkite, kai skaičiuojate valandiniu įkainiu.

 


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Prastovos
Dalinė prastova
Dėl dalinės prastovos
Kaip fiksuoti dalinę prastovą?
Prastovos įforminimas
Prastovos tabelyje žymėjimas
Įsakymas dėl prastovos
Kaip apskaičiuoti darbo užmokestį esant prastovai?
Kaip apskaičiuoti DU esant prastovai?
DU priskaitymas esant prastovai
Darbo užmokesčio priskaitymas esant prastovai
Prastova ir DU
Dėl tabelio ir DU esant prastovai
Prastovos priežastis
Kaip įvesti prastovą B1.lt programoje?
Kaip žymėti prastovą?
Kaip užregistruoti darbuotojo prastovą?
Neatvykimas į darbą dėl prastovos
Apmokėjimas už prastovas
Sutartinis žymėjimas dėl prastovos