Kaip apsirašyti teisių rinkinį kad atsakingas asmuo galėtų tvirtinti tik savo priskirtų darbuotojų prašymus?
Naudojamas moduliuose: Įmonės ir vartotojai

DUK / Kaip apsirašyti teisių rinkinį kad atsakingas asmuo galėtų tvirtinti tik savo priskirtų darbuotojų prašymus?

Norint apriboti vartotojo teises tvirtinant pateiktus prašymus per „Darbuotojo kabinetas" galima nustatyti, kad atsakingas asmuo tvirtintų tik savo priskirtų darbuotojų (savo darbuotojų grupės) prašymus.
Tokiu atveju darbuotojas atsakingas už prašymų tvirtinimą, matys tik savo priskirtus darbuotojus ir tik jų prašymus galės tvirtinti. 

Paskyra → Įmonės ir vartotojai → Teisių rinkiniai
Reikia susikurti teisių rinkinį, tai galima daryti dviem būdais: 
 1. Naują rinkinį kurti spausdžiant mygtuką „+Sukurti naują teisių rinkinį“;

 1.1 Užpildyti teisių rinkinio pavadinimą ir pažymėti (suteikti leidimą) „Priskirtų darbuotojų prašymai“;
   1.2 Spausti mygtuką „Išsaugoti“ teisių rinkinį.

 2. Naują rinkinį kurti kopijuojant kitą naudojamą teisių rinkinį – spausdžiant mygtuką „Kopijuoti teisių rinkinį“;
   2.1 Pasirinkus kopijavimo funkciją, reikia pasirinkti tinkamiausią siūlomą rinkinį iš sąrašo ir įmonę, kur šis naujas rinkinys bus saugomas.

   2.2 Užpildžius privalomus laukus spausti „Kopijuoti“;
   2.3 Sukurtą teisių rinkinį reikia pakoreguoti ir pakeisti pavadinimą spaudžiant pieštuką:

      2.3.1 Atsidariusiame lange, nuimti nereikalingus leidimus ir būtinai pažymėti „Priskirtų darbuotojų prašymai“:
      2.3.2 Pakeisti teisių rinkinio pavadinimą galima laukelyje „Vartotojo tipas“;
   2.4 Pakeitimus išsaugoti.

Sukurtą teisių rinkinį reikia priskirti atsakingam darbuotojui.
Vartotojui teisės keičiamos pasirinkus darbuotoją ir paspaudus mėlyną mygtuką „Keisti teisių rinkinį“. 
Atsidariusiame lange pasirinkti tinkamą variantą ir išsaugoti:

Pastaba: Teises gali priskirti ar keisti vartotojas turintis „Vadovas“ teisių rinkinį.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip kopijuoti teisių rinkinį?
Kaip sukurti naują teisių rinkinį?
Noriu apriboti vartotojui teises
Darbuotojas nemato įmonės. ką darau ne taip?
Darbuotojas negali prisijungti prie duomenų bazės
Teisių kopijavimas, kaip tai padaryti?
Kaip kopijuoti teises?
Kaip redaguoti teisių rinkinį?
Priskirtų darbuotojų prašymai teisių rinkinyje.
Kaip sukurtą teisių rinkinį priskirti darbuotojui?
Kaip sukurti naują teisių rinkinį?
Kopijavimo funkcija kuriant naują teisių rinkinį.
Kaip pasirinkti teisių rinkinį, kurį noriu nukopijuoti?
Kaip pasirinkti teisių rinkinį, kurį noriu redaguoti?
Kaip sudaryti teisių rinkinį, kad atsakingas asmuo galėtų patvirtinti tik savo priskirtų darbuotojų užklausas?
Kaip sudaryti teisių rinkinį, kad darbuotojas galėtų tvirtinti priskirtų darbuotojų prašymus?
Teisė tvirtinti priskirtų darbuotojų prašymus.