Kaip užregistruoti gautą sąskaitą (pirkimą) paslaugų iš trečiųjų šalių, kad sumos patektų į FR0600 deklaraciją?
Naudojamas moduliuose: Deklaravimas, Pirkimai, PVM klasifikatorius

DUK / Kaip užregistruoti gautą sąskaitą (pirkimą) paslaugų iš trečiųjų šalių, kad sumos patektų į FR0600 deklaraciją?

Registruojant sąskaitą nurodykite PVM registro požymį prie pozicijos: "ES paslaugos, ne ES prekės".

Pastaba. Sumos pateks į deklaraciją FR0600, jei teisingai bus nurodytas požymis prie kliento – Užsienis.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip registruoti pirkimą ne iš EU?
Kaip registruojamas pirkimas iš trečiųjų šalių?
Kaip registruoti pirkimą iš trečiųjų šalių?
Kaip įvesti pirkimą iš trečiųjų šalių?
Kaip vedamas pirkimas iš trečiųjų šalių?
Kaip įvesti pirkimą iš trečiųjų šalių?
Kaip įvesti pirkimą iš trečiųjų šalių, kad užsipildytų FR0600 deklaracija?
Kaip registruoti prekių pirkimą iš trečiųjų šalių PVM mokėtojo?
Kaip registruoti paslaugų iš trečiųjų šalių PVM mokėtojo pirkimas?
Kaip registruoti prekių iš trečiųjų šalių PVM mokėtojo pirkimas?
Kaip registruoti paslaugų iš trečiųjų šalių PVM mokėtojo pirkimas?
Menamo PVM priskaitymas paslaugų pirkimui iš trečiųjų šalių
Kaip suformuoti pirkimą iš trečiųjų šalių kai PVM reikia priskaičiuoti ir atskaičiuoti?
Kaip užpajamuoti prekes gautas iš trečiųjų šalių?
Kaip užpajamuoti paslaugas gautas iš trečiųjų šalių?
Kaip įvesti pirkimą iš ES ir trečiųjų šalių?
Kaip užregistruoti pirkimo sąskaita kai perkamos paslaugos iš trečiųjų šalių?
Kaip registruojamas pirkimas ne ES?
Kaip registruoti pirkimą, kad į deklaraciją patektų menamas PVM? (23, 25, 32 ir 35 langeliai)
Kaip registruoti pirkimą ne iš ES, kad į deklaraciją patektų menamas PVM?