Gaunu pranešimą apie taisyklių pažeidimą

DUK / Gaunu pranešimą apie taisyklių pažeidimą

Prisijungę prie Programos, paskyros lange matote raudoną pranešimą: 

"Pastebėjome, kad jungiatės su 1 paskyra per kelis įrenginius vienu metu – taip jūs pažeidžiate B1.lt taisyklių nurodytus punktus:

  • 1.1 Naudotis B1.lt šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  • 2.1 Neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie B1.lt duomenų.
  • 5.1 Naudotojas atsako už jam suteiktų prisijungimo prie B1.lt duomenų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Jei B1.lt naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie B1 Naudotojo prisijungimo duomenimis, B1.lt administracija šį asmenį laiko Naudotoju ir neatsako už informacijos nutekėjimą ir kitas pasekmes.
Prašome prie įmonės prijungti dar 1 vartotoją ir priskirti jam tinkamą planą – taip kiekvienas žmogus galės naudotis programa. Jeigu esate apskaitos kompanija – rekomenduojame pasiteirauti dėl persijungimo prie Partneris plano."

Šis pranešimas informuoja kad Jūsų paskyra jau atidaryta kitame įrenginyje, todėl iš vieno įrenginio būsite atjungti automatiškai. Jei naudojatės tik vienu įrenginiu ir matote šį pranešimą, rekomenduojame kuo skubiau pasikeisti slaptažodį.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kodėl pažeidžiu B1.lt taisykles?
Kodėl mane atjungia iš programos dėl taisyklių pažeidimo?
Jungiuosi prie programos per kelis įrenginius
Ar galiu naudotis B1.lt keliuose įrenginiuose?
Kodėl mane išmeta iš programos?
Kaip naudotis vienu metu B1.lt iš skirtingų įrenginių?
Raudonas pranešimas
Pranešimas apie taisyklių pažeidimą
Atskleidžiau savo duomenis tretiesiems asmenims
Paskyros lange raudonas pranešimas
Kodėl matau pranešimą apie taisyklių pažeidimą?
Gavau pranešimą apie taisyklių nesilaikymą.
Kodėl gavau tokį pranešimą
Ar galima dirbti su B1.lt dviems žmonėms?
Ar galiu dalintis savo paskyrą su kitais?
Ar galiu atskleisti savo prisijungimo duomenis?