Kaip naudotis Grupinis mokėjimų sudengimas moduliu?

DUK / Kaip naudotis Grupinis mokėjimų sudengimas moduliu?

Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas

Automatinius sudengimus galima atlikti pagal požymius:

  • Sudengti pagal klientą (sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai)
  • Sudengti pagal dokumento numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris)

Ši funkcija veikia, jei banko įrašas turi užpildytą laukelį „Pastabos“

  • Sudengti pagal užsakymo numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris.
    Ši funkcija veikia, jei pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“


Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“

VEIKSMŲ SEKA
1. Pasirinkti vieną iš 3 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką

2. Patikrinti automatiškai atrinktus įrašus boke „Sudengiami sandoriai“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Išsaugoti sujungimą“

Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengiami sandoriai“ pažymėti ir spausti mygtuką „Atmesti sujungimą“.

3. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu:

Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Rankinis sudengimas“.

Bloke „Sudengiami sandoriai“ sudengimui pasirinktus įrašus reikia patvirtinti mygtuku „išsaugoti sujungimą“ arba „Atmesti sujungimą“

Sudengimo anuliavimas:
Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai .
Jei atlikto sudengimo metu, parinkti klientai buvo skirtingi: sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK Bendras žurnalas, sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas.