Kaip pakeisti sodros procentą ne paskutinę mėnesio dieną?
Naudojamas moduliuose: Darbo užmokestis

DUK / Kaip pakeisti sodros procentą ne paskutinę mėnesio dieną?

Programoje yra galimybė pakeisti soc.draudimo procentą darbuotojui ne paskutinę, o bet kurią kitą mėnesio dieną. Tai svarbu įmonėms, kurios įdarbina užsienio šalių piliečius.

Visų pirma reikia DU → Darbo užmokestis paskaičiuoti darbo užmokestį ir kitus priskaitymus darbuotojui iki soc.draudimo procento pakeitimo dienos.
Tam yra naudojami DU priskaitymo kodai :

  • 491 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (įtraukiamas į VDU). Šis kodas naudojamas DU priskaitymui ir kitiems priskaitymams, kurie bus traukiami į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą.
  • 492 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (neįtraukiamas į VDU). Tai gali būti atostoginių priskaitymai ir panašiai. Sumos, kurios nebus traukiamos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

DU ir kitų priskaitymų sumos ir dirbtos dienos, bei valandos šiuose priskaitymuose įrašomos rankiniu būdu. Priskaitymo data nurodoma diena iki kurios galiojo senasis soc.draudimo procentas.


Pagal šiuos DU kodus Deklaravimas → Deklaracijų generavimas yra galimybė suformuoti 2-SD ataskaitą ir ją pateikti socialinio draudimo svetainėje. Atleidimo kodas 22 įrašomas automatiškai pagal priskaitymus.
Į mėnesinę SAM ataskaitą šios sumos nepateks.


Kai suformuotas 2-SD pranešimas galima pakeisti soc.draudimo įmokų tarifą darbuotojui. Tai galima atlikti darbuotojo kortelėje Personalas → Darbuotojai
Pasirenkama data, nuo kurios pakeičiamas soc.draudimo įmokų procentas.

Ir tada jau įprastu būdu paskaičiuojamas darbo užmokestis už likusias mėnesio dienas. Nuo tos dienos kai pasikeitė soc.darudimo procentas.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip registruoti jei darbuotojui keičiasi Sodros procentas?
Ką daryti jei darbuotojas turėjo D vizą ir keičiasi Sodros įmoka?
Kaip atnaujinti sodros procentą ne paskutinę mėnesio dieną?
Kaip modifikuoti sodros procentą ne mėnesio pabaigoje?
Kaip pritaikyti sodros procentą ne mėnesio pabaigoje?
Kaip atlikti sodros procento pakeitimą ne paskutinę mėnesio dieną?
Kaip apskaičiuoti darbuotojo atleidimo ir įdarbinimo išmokas bei Sodros įmokas su skirtingais procentais