Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą kai yra pridėtinės išlaidos?

DUK / Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą kai yra pridėtinės išlaidos?

Pirkimų grąžinimas, kai savikainoje yra pridėtinių išlaidų veiksmų seka:

  1. Prekyba modulyje pasirenkame + ir nurašome į sąnaudas tą/as prekes, kurios turi būti grąžintos. Nurašome kartu su pridėtinėmis išlaidomis.
  2. Pirkimai modulyje sukuriame naują įrašą + ir iš naujo užpajamuojame prekes, kurios turi būti grąžintos tik be pridėtinių išlaidų. Rekomenduojame Operacijos rūšį naudoti ne įprastą Pirkimui, bet susikurti naują, kuriame nebūtų skolos tiekėjui, bet tik 2 klasės korespondencijos.
  3. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys sukuriame naują operacijos rūšį Pirkimo grąžinimui registruoti+
  4. Prekyba modulyje pasirenkame naują įrašą + ir nurodome operacijos rūšį (pirkimo grąžinimas). Šiuo įrašu jums bus atkeliamas grąžinimas prekės be pridėtinių išlaidų (užpajamuotos 2 žingsnyje).