Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą kai yra pridėtinės išlaidos?
Naudojamas moduliuose: Pirkimai, Operacijos rūšys

DUK / Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą kai yra pridėtinės išlaidos?

Pirkimų grąžinimas, kai savikainoje yra pridėtinių išlaidų veiksmų seka:

  1. Prekyba modulyje pasirenkame + ir nurašome į sąnaudas tą/as prekes, kurios turi būti grąžintos. Nurašome kartu su pridėtinėmis išlaidomis.
  2. Pirkimai modulyje sukuriame naują įrašą „+“ ir iš naujo užpajamuojame prekes, kurios turi būti grąžintos tik be pridėtinių išlaidų. Rekomenduojame Operacijos rūšį naudoti ne įprastą Pirkimui, bet susikurti naują, kuriame nebūtų skolos tiekėjui, bet tik 2 klasės korespondencijos.
  3. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys sukuriame naują operacijos rūšį Pirkimo grąžinimui registruoti spausti „+“
  4. Prekyba modulyje pasirenkame naują įrašą „+“ ir nurodome operacijos rūšį (pirkimo grąžinimas). Šiuo įrašu jums bus atkeliamas grąžinimas prekės be pridėtinių išlaidų (užpajamuotos 2 žingsnyje).

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą su pridėtinėmis išlaidomis?
Ką daryti, jei norite užregistruoti pirkimo grąžinimą su pridėtinėmis išlaidomis?
Kaip įvesti pirkimo grąžinimą, kai yra pridėtinės išlaidos?
Kokie žingsniai reikalingi norint užregistruoti pirkimo grąžinimą su pridėtinėmis išlaidomis?
Ką daryti, jei noriu grąžinti prekes, kurioms suskaičiuotos pridėtinės išlaidos?
Kaip tinkamai įvesti pirkimo grąžinimą, kai yra pridėtinės išlaidos?
Norint užregistruoti kreditinę sąskaitą su pridėtinėmis išlaidomis?
Kaip grąžinti prekes, kai yra pridėtinės išlaidos?
Ką daryti, jei įvestos pridėtinės išlaidos ir noriu grąžinti prekę?
Kaip teisingai nurodyti pridėtines išlaidas pirkimo grąžinimo dokumente?
Kokie žingsniai reikalingi norint pridėti išlaidas pirkimo grąžinimui?
Ką reikia daryti, norint užregistruoti pirkimo grąžinimą su pridėtinėmis išlaidomis?
Kaip registruoti pirkimo grąžinimą, kai yra pridėtinės išlaidos?
Kaip įvesti Kreditinę sąskaitą, kai yra įtrauktos pridėtinės išlaidos?
Kaip įvesti grąžinimą, kai yra įskaičiuotas muito mokestis?
Kodėl negaliu keisti pirktų prekių savikainos grąžinimo įraše?