Kaip užregistruoti pirkimus/pardavimus pagal ,,Marža“?

DUK / Kaip užregistruoti pirkimus/pardavimus pagal ,,Marža“?

1. Sukurkite naują prekės kortelę, priskirkite grupę „Marža“.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Pastaba, jei parduodate prekę su paprastu PVM ir pardavimai pagal „Marža“, susikurkite dvi atskiras korteles.
 
2. Formuojant pirkimą ar pardavimą pagal maržą, naudokite būtent tas prekių korteles, kurias sukūrėte su prekių grupe „Marža“.
Sandėlis Prekyba/Pirkimai
 
3. Prieš formuojant FR0600 deklaraciją sugeneruokite ataskaitą, su PVM nuo maržos apskaitymui:
Ataskaitos → Atsargų ataskaitos
Pasirinkite:
1. „Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92 str.)“
2. „Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 103 str. 2 d.)“ ataskaitą.

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos „Galimi“ pasirinkite atitinkama filtrą, kokie duomenys reikalingi.
 
4. Pasitikrinkite, ar visi pirkimai ir pardavimai pagal „Marža“ ateina į ataskaitą.

5. Remiantis Marža ataskaitos duomenimis, užregistruokite papildomą įrašą apie priskaitytą nuo maržos gautiną arba mokėtiną PVM.
DK Bendras žurnalas

6. Į PVM deklaraciją įrašykite sumas (rankiniu būdu pildant deklaraciją) arba susiekite korespondentinę sąskaitą, kurioje apskaitote maržą su atitinkamu FR0600 deklaracijos laukeliu.
Deklaravimas Deklaracijų požymiai 

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip atlikti automobilio pardavimą pagal maržos straipsnį?
Kaip registruojami pirkimai pagal maržą?
Kai registruojami pardavimai pagal maržą?
Kaip registruoti pirkimą pagal maržą?
Kai registruoti pardavimą pagal maržą?
Kaip apsirašyti pardavimą pagal maržą?
Kaip registruojami įrašai pagal maržą?
Kaip suvesti maržinį pardavimą?
Pagal maržos schemą išrašytos PVM SF registravimas
Kaip registruoti maržos PVM?
Kaip registruoti pirkimą pagal Maržos schema?
Kaip registruoti pardavimą pagal Maržos schema?
Kaip registruoti pirkimus/pardavimus remiantis marža?
Pagal maržos schemą registruojami pirkimai.
Pagal maržos schemą registruojami pardavimai.
Maržos PVM registravimas.
Maržinės PVM sąskaitos faktūros registravimas.
Kaip remiantis marža registruoti pirkimus?
Kaip remiantis marža registruoti pardavimus?
Pagal maržą registruojami pardavimai.