Kaip įvesti pinigų judėjimą tarp įmonės sąskaitų (Banko įrašai)?
Naudojamas moduliuose: Bankas

DUK / Kaip įvesti pinigų judėjimą tarp įmonės sąskaitų (Banko įrašai)?

Darant judėjimą tarp banko sąskaitų, rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti pinigų perkėlimą iš vienos įmonės sąskaitos į kitą?
Kaip įvesti pinigų perkėlimą iš vienos įmonės kasos į kitą?
Kaip registruojamas pinigų perkėlimas iš Kasos į Banką?
Kaip registruojamas pinigų perkėlimas iš Banko į Kasą?
Kur registruoti išimtus iš banko sąskaitos pinigus ir įneštus į kasą?
Kur registruoti išimtus iš kasos pinigus ir įneštus į banko sąskaitą?
Kaip registruojamas pinigų perkėlimas iš įmonės banko į kitą Kasą?
Kaip registruoti pinigų išėmimą iš banko sąskaitos ir įnešimą į kasą?
Kaip vedamas grynų pinigų įnešimas į banką?
Kaip vedamas įnešimas į kasą iš bank atsiskaitomosios sąskaitos?
Kaip sukurti pinigų perkėlimą iš kasos į banką?
Kaip sukurti pinigų perkėlimą iš banko į kasą?
Registruojant pinigų gavimą iš banko sąskaitos negaliu pasirinkti kasos kor. sąskaitos
Kaip registruoti inkasuotus pinigu?
Kaip registruoti pinigų judėjimą tarp įmonės banko sąskaitų?
Pinigų judėjimo registravimas tarp įmonės banko sąskaitų
Kodėl susikuria automatiškai D įrašas kasos modulyje?
Kodėl susikuria automatiškai D įrašas banko modulyje?
Kodėl sikuria automatiškai D įrašas kasos modulyje?
Kodėl sikuria automatiškai D įrašas banko modulyje?