Kokie nustatymai prašymų teikimui per darbuotojo kabinetą „Prašymas administracijai“?
Naudojamas moduliuose: Prašymų tipai

DUK / Kokie nustatymai prašymų teikimui per darbuotojo kabinetą „Prašymas administracijai“?

Personalas  → Žinynai → Prašymų tipai

1. Sukurti naują prašymo tipą spaudžiant

2. Iš sąrašo pasirinkti „Prašymas administracijai“;
3. Pasirinkimą išsaugoti.
4. Patikrinti atsakingų darbuotojų korteles, kas gaus pranešimus ar priskirti atsakingas asmuo, ar turi el.pašto adresą.
Personalas Darbuotojai Darbuotojo kortelė → „Atsakingi“

Laukelyje „Asmuo, kuris tvirtina prašymus“ nurodomas atsakingas darbuotojas, kuris gali patvirtinti arba atmesti gautą darbuotojo prašymą;
Laukelyje „Administratorius“ nurodomas atsakingas asmuo, kuris gauna pranešimą (informacinį laišką) apie prašymo patvirtinimą arba atmetimą;
Laukelyje „El.paštas“ darbuotojo el.pašto adresas, kuriuo gaus laišką apie pateikto prašymo statusą (patvirtinimą arba atmetimą).


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Atsakingi asmenys dėl prašymų tvirtinimo/atmetimo
Atsakingų darbuotojų korteles, kas gaus pranešimus dėl prašymų tvirtinimo
Atsakingi darbuotojai tvirtinantys prašymus
Atsakingų darbuotojų kortelės kas tvirtina prašymus
Kas tvirtina prašymus?
Kaip priskirti asmenis kurie tvirtins prašymus?
Atsakingas žmogus, kuris patvirtins darbuotojo atostogų prašymą
Atsakingas darbuotojas, kuris gali patvirtinti arba atmesti gautą darbuotojo prašymą
Kas gali patvirtinti darbuotojo prašymą?
Kas gali atmesti darbuotojo atostogų prašymą?
Kas gauna tvirtinimui darbuotojų prašymus?
Ar galima nustatyti kas patvirtins atostogų prašymą?
Kaip nustatyti atsakingą asmenį atostogų pavirtinimui?
Darbuotojas negali pateikti prašymo administracijai
Kodėl darbuotojas negali pateikti prašymo administracijai?
Kaip patvirtinti prašymą administracijai?
Kas mato prašymus administracijai?
Kas gauna pranešimus dėl prašymų administracijai?
Prašymo administracijai statusas
Koks prašymo administracijai statusas?