Kodėl importavus banko išrašą neatpažįstamos operacijos „Lėšų įskaitymas“?
Naudojamas moduliuose: Išrašų importas, Duomenų mainai

DUK / Kodėl importavus banko išrašą neatpažįstamos operacijos „Lėšų įskaitymas“?


Jei importuojant banko išrašą programa nepriskiria kor.sąskaitos operacijoms, kai įnešami grynieji pinigai į bankomatą arba išimami grynieji pinigai iš bankomato.

Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai
Kad įrašas automatiškai būtų atpažintas „Išrašų importas“ modulyje, paramteruose galima priskirti kor. sąskaitą. Užpildyti laukelį Kor. sąskaita „Pinigai kelyje“ importuojant banko išrašą šių operacijų registravimui apskaitoje.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kai įnešami grynieji pinigai į bankomatą kaip tai atvaizduojama?
Išimami grynieji pinigai iš bankomato, kaip tavaizduojama?
PinigaI kelyje, kas tai?
Importuojant banko išrašą kor.sąskaita "Pinigai kelyje"
Importuojant banko išrašą programa nepriskiria kor.sąskaitos operacijoms?
Ką reiškia, kai programa nepriskiria kor. sąskaitos operacijoms importuojant banko išrašą?
Kurioje programos dalyje galima nustatyti parametrus dėl duomenų mainų?
Kokie yra žingsniai, norint priskirti kor. sąskaitą importuojant banko išrašą?
Kokiais atvejais importuojant banko išrašą būtų naudinga priskirti kor. sąskaitą?
Ką reiškia "Pinigai kelyje" importuojant banko išrašą?
Kaip galima pasiekti parametrų nustatymus programoje?
Ar priskirti kor. sąskaitą yra būtina procedūra importuojant banko išrašą?
Kokios operacijos yra dažniausiai susijusios su kor. sąskaitos priskyrimu?
Kaip importuojant banko išrašą programoje galima užtikrinti tikslų įrašų atpažinimą?