Kaip įvesti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?
Naudojamas moduliuose: Sąskaitų planas, Operacijos rūšys, Pirkimai

DUK / Kaip įvesti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

1. Atskaitingam asmeniui sukurti kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2. Sukurti pirkimui operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašyti į operacijos rūšį reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Pirkimas“.
Jei pirkimo įrašas turi patekti į i.SAF registrą tuomet papildomai uždėti požymį „Įtraukti į PVM registrą“.

3. Registruoti pirkimo dokumentą:

Sandėlis → Pirkimai

Spausti , laukelyje „Operacija“ naudoti naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildyti avansinį darbuotoją.

4. Patikrinti dvejybinio įrašo kor. sąskaitas:

5. Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Pastaba. Registruojant pirkimą su kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidaroma, o skola perkeliama atskaitingam asmeniui.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti atskaitingo asmens apmokėtą sąskaitą?
Kurą pilame už savo pinigus ir turime čekius, kaip įvesti?
Norime paklausti kurioje skiltyje turime suvesti kuro sąnaudas (kuro čekius)?
Kaip registruoti atskaitingo asmens apmokėtą sąskaitą?
Kaip pajamuoti atskaitingo asmens apmokėtą sąskaitą?
Kuro pirkimas - avansinė apyskaita
Pirkimo dokumentą apmokėjo atskaitingas asmuo
Pirkimo apmokėjimas grynaisiais
Kaip forminti atskaitingo asmens pirkimus?
Kaip įforminti atskaitingo asmens pirkimą?
Kaip įvesti kai perka atskaitingas asmuo kurą?
Kaip priskirti atskaitingą asmenį kuro pirkime?
Kur pažymėti, kad kurą pirko atskaitingas asmuo?
Kaip įvesti kuro pirkimą atskaitingo asmens?
Kaip registruoti kuro pirkimą atskaitingo asmens?
Kaip pajamuoti kuro pirkimą atskaitingo asmens?
Kaip įvesti pirkimą pirkimo sąskaitą atskaitingo asmens?
Kaip registruoti pirkimą pirkimo sąskaitą atskaitingo asmens?
Kaip pajamuoti kuro pirkimo sąskaitą atskaitingo asmens?
Kaip pajamuoti jei kurą perka atskaitingas asmuo?
Kaip registruoti darbuotojo lėšomis nupirktą kurą?
Kaip įvesti darbuotojo lėšomis nupirktą kurą?