Kaip užregistruoti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

DUK / Kaip užregistruoti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

1. Atskaitingam asmeniui sukurkite kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2. Sukurkite tam pirkimui operaciją.

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašykite į operaciją reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“ ir „Pirkimas“.

3. Užregistruokite pirkimo dokumentą.

Sandėlis Pirkimai

Spauskite „+“, operaciją lauke naudokite naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildykite avansinį darbuotoją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

Pastaba. Registruojant pirkimą per kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidarys ir atsistos skola ant  atskaitingo asmens.