Kaip nurašyti medžiagas/kurą?

DUK / Kaip nurašyti medžiagas/kurą?

 

  1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) yra uždėta varnelė ties „Atsargos“.

Prekyba → Sąskaitų planas

  1. Sukurkite operacijos rūšį ,,Nurašymas“:

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys

Aprašant kor. sąskaitą, būtina nurodyti tik vieną sąnaudų sąskaitą (6XXX).

 

  1. Sukurkite naują dokumentą:

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas“. Aprašykite prie prekių pozicijos, ką ir kiek nurašote, išsaugokite įrašą. Laukelyje prie prekės pardavimo pozicijos galite nurodyti kitą kor. sąskaitą, laukelis „Savik. kor. sąskaita“, jei norite kad sąnaudos užsiregistruotų į kitą kor. sąskaitą. Taip pat, jei prekės kortelėje buvo nurodyta sąnaudų kor. sąskaita, programa automatiškai paims šią sąskaitą, ją taip pat galite koreguoti į reikiamą.


  1. Išsaugokite dokumentą.
  2. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.

Pastaba. Nurašymo aktui visada atkeliamas visas prekės kortelės likutis, reikia tik pakoreguoti faktiškai nurašomų prekių ar kitų atsargų kiekį.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Dėl nurašymo aktų
Dėl medžiagų nurašymo
Dėl kuro nurašymo
Kaip nurašyti kurą pagal kiekius?
Kaip nurašyti parduotas prekes?
Kaip nurašyti atsargas?
Dėl savikainos ir nurašymų
Prekių panaikinimas iš sandėlio
Kurio nurašymas
Prekių nurašymas
Atsargų nurašymas
Sunaudoto kuro nurašymo aktas
Kuro sąnaudos
medžiagų nurašymas arba kuro nurašymas
negalime nurašyti kuro
Sunaudoto kuro ataskaita
Dėl kuro sandėlio apskaitos
Kuro pirkimas ir nurašymas
Pirkimo registravimas ir kuro nurašymas
Kuro suvartojimas