Kaip užregistruoti į karinę tarnybą išleistą darbuotoją?
Naudojamas moduliuose: Įsakymų registras

DUK / Kaip užregistruoti į karinę tarnybą išleistą darbuotoją?

Veiksmų eiga:
1. Sukurti įsakymo požymį Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai, spausti mygtuką pliusą įrašo kūrimui, būtina nurodyti: Vidinį požymį ir tabelio žymėjimą.

Pastaba. Šį požymį galima naudoti įvairiais atvejais, kai reikia kad atostogų dienos nebūtų išskaičiuojamos iš sukauptų kasmetinių dienų skaičiaus.
Tokiais atvejais būtina kurti naują požymį su kitu tabelio žymėjimu, kad informacija būtų atvaizduojama teisingai.
2. Kuriamas įsakymas Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras, spaudžiamas mygtukas pliusas įrašo kūrimui:

Įsakymo spausdinimui naudoti šabloną „Bendro pobūdžio“

3. Patikrinti ar DU → Tabeliai  į karinę tarnybą išleistam darbuotojui užsipildė informacija su žymėjimu KT.
4. Patikrinti ar Dokumentai → Kasmetinės atostogos → Atostogų likučiai Karinės tarnybos pabaigoje priskaičiavo sukauptas atostogas.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip sukurti įsakymą dėl karinės tarnybos?
Tabelis dėl karinės tarnybos žymėjimo
Kaip suteikti atostogas dėl karinės tarnybos?
Karinės tarnybos pabaigoje priskaičiuojami atostoginiai
Karo tarnyba/atostogų kaupimas
Dėl atostogų kaupimo karo prievolininkams
Atostogos dėl karinės tarnybos
Atostogos karo tarnybos metu
Kaip žymėti tabelį karinės tarnybos metu?
Suteiktos atostogos karinės tarnybos metu
Ar karinės tarnybos pabaigoje priskaičiavo sukauptas atostogas?
Kaip užfiksuoti į karinę tarnybą išleistą darbuotoją.
Įsakymas dėl karinės tarnybos
Kaip įvesti į sistemą darbuotojo karinę prievolę?
Įsakymo požymis karinė tarnyba