Kaip B1.lt programoje užregistruoti pajamas natūra?
Naudojamas moduliuose: Darbo užmokestis

DUK / Kaip B1.lt programoje užregistruoti pajamas natūra?

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ priskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 777 „Pajamos natūra“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą ir informaciją išsaugokite. Pastaba. Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ atskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 40 „Kiti atskaitymai“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą, kor. sąskaitą ir įrašykite klientą.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar teisingai užregistravote operacijas ir kor. sąskaitas.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip užregistruoti pajamos natūra / neapmokestinamos?
Kaip programoje įvedamos dovanos, prizai darbuotojams?
Kaip programoje įvedamos mašina pajamos natūra?
Dėl pajamų natūra išmokėjimo
Dėl pajamų natūra skaičiavimo DU modulyje
Kaip įvesti kai pajamos natūra už automobilio naudojimą asmeniniais tikslais?
DĖL ĮMONEI PRIKLAUSANČIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PRIVATIEMS POREIKIAMS TENKINTI
Kaip įvesti pajamas natūra, kad jos nebūtų apmokestinamos mokesčiais
Kaip įvesti pajamos natūra?
Kaip įvesti darbo užmokestyje pajamas privatiems poreikiams tenkinti už automobilį?
Kaip darbuotojui reikia skaičiuoti pajamas natūra?
Ką daryti, kad formuojant pavedimą papildomai neišmokėtų pajamų natūra?
Darbuotojo nauda ne pinigais, kaip suvesti?
Kaip programoje apskaitomos pajamos natūra?
Kaip įvesti pajamas natūra, kad jos būtų apmokestinamos
Kaip įvesti kai darbuotojai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gauna nuosavybėn ar naudotis įmonės turtą?
Turi būti suvedama suma pajamų natūra, kurioje vietoje įrašyti sumą?
Kaip pateiktu atveju aprašyti pajamas natūra?
Kaip apmokestinti pajamas natūra?