Kaip įvesti judėjimą tarp įmonės kasų, arba kasos ir banko?
Naudojamas moduliuose: Bankas, Kasa

DUK / Kaip įvesti judėjimą tarp įmonės kasų, arba kasos ir banko?

Darant judėjimą tarp kasos sąskaitų (kasos ir banko), rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti pinigų perkėlimą iš vienos įmonės sąskaitos į kitą?
Kaip įvesti pinigų perkėlimą iš vienos įmonės kasos į kitą?
Kaip registruojamas pinigų perkėlimas iš Kasos į Banką?
Kaip registruojamas pinigų perkėlimas iš Banko į Kasą?
Kur registruoti išimtus iš banko sąskaitos pinigus ir įneštus į kasą?
Kur registruoti išimtus iš kasos pinigus ir įneštus į banko sąskaitą?
Kaip registruojamas pinigų perkėlimas iš įmonės Kasos į kitą Kasą?
Grynųjų pinigų įnešimą į banką
Iš banko pinigų įnešimas į įmonės kasą
Kaip registruoti pinigų išėmimą iš banko sąskaitos ir įnešimą į kasą?
Kaip vedamas grynų pinigų įnešimas į banką?
Kaip vedamas įnešimas į kasą iš bank atsiskaitomosios sąskaitos?
Kaip sukurti pinigų perkėlimą iš kasos į banką?
Kaip sukurti pinigų perkėlimą iš banko į kasą?
Registruojant pinigų perkėlimą iš kasos negaliu pasirinkti kitos kasos kor. sąskaitos
Kodėl rašant KPO negaliu pasirinkti kitos kasos kor .sąskaitos?
Kaip registruoti inkasuotus pinigu?
Iš kasos aparato išimtus pinigus negaliu įnešti į kasą, kodėl?
Kaip registruoti grynų pinigų judėjimą tarp įmonės kasų?
Grynų pinigų judėjimo registravimas tarp įmonės kasų