Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?
Naudojamas moduliuose: Bendras žurnalas

DUK / Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atsidariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.
Pastaba. Naudojama skaičiavimo formulė: būsimų sąnaudų suma dalinama iš dienų skaičiaus pasirinktame periode ir dauginama iš dienų skaičiaus mėnesyje (kuriame priskiriamos sąnaudos).


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti ateinančių laikotarpių sąnaudas?
Kaip skaičiuojamos draudimo sąnaudos?
Kaip užregistruoti būsimų laikotarpių sąnaudas?
Kaip įvesti draudimą už metus?
Kur įvesti draudimo likučius?
Kaip galima ištrinti arba pakoreguoti datą išdalintų būsimų laik. išlaidų?
Pirkimo dokumente noriu išdalinti būsimų laikotarpių sąnaudas, kaip tai padaryti?
Kaip paskirstyti būsimų laikotarpiu sąnaudas?
Kaip padaryti mėnesinius draudimo išdalinimus?
Būsimų laikotarpio sąnaudų paskirstymas per laikotarpius.
Kur nurašomos būsimų laikotarpių sąnaudos?
Ar įmanomas automatinis būsimų laikotarpių sąnaudų nurašymas?
Kaip veikia sąnaudų nurašymo periodiškumas?
Kaip registruojamas būsimų sąnaudų išdalinimas?
Kur registruojamos būsimos sąnaudos?
Kaip registruojamos ateinančių laikotarpių sąnaudos?
Kaip išdalyti numatomas laikotarpių sąnaudas?
Kur išdalinti būsimas sąnaudas?
Kaip išdalinti būsimas sąnaudas?
Iki kada suvestos būsimos išlaidos?