Kaip užregistruoti ilgalaikio turto perkainavimą?
Naudojamas moduliuose: Ilgalaikis turtas

DUK / Kaip užregistruoti ilgalaikio turto perkainavimą?

1. Žinynai → Sandėlis → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją IT perkainavimas su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

2. Žinynai → Prekių kortelės→ Prekės
Sukurkite prekės kortelę su prekės požymiu Prekės“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Sandėlis → Pirkimai
Užregistruokite dokumentą. Operaciją pasirinkite kurią sukūrėte pirmame žingsnyje, klientą nurodykite savo įmonę, nurodykite datą kokia data norite užregistruoti perkainavimą. Prie prekės pozicijos pasirinkite prekę kurią sukūrėte antrame žingsnyje, nurodykite vieną vienetą ir įrašykite sumą, ant kokios sumos norite sumažinti ilgalaikio turto vertę. Užregistravus dokumentą išsaugokite ir patikrinkite ar atsirado kor. sąskaitos užregistravus šį dokumentą.

4. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Atidarykite ilgalaikio turto kortelę, kurios vertę norite sumažinti. „Modernizacija” tabe spauskite „+“, data laukelyje nurodykite datą kuria norite užregistruoti modernizaciją. Spauskite ant „+”, atsiradus naujai žaliai juostai spauskite ant pieštuko ir pasirinkite iš prekių sąrašo tą prekę, kurią buvote užregistravę trečiame žingsnyje. Sumą įrašykite su minuso ženklu, kad turto vertė sumažėtų ant tos sumos. Pasirinkus prekę programa grąžina į pagrindinį modernizacijos langą. Būtinai paspauskite ant mygtuko viršuje virš prekės „Išsaugoti pakeitimus“, kad užfiksuotumėte sumą. Užpildžius visą informaciją išsaugokite ją, paspauskite mygtuką apačioje „Išsaugoti“.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar ilgalaikio turto vertė sumažėjo. Jei programa neleidžia užregistruoti šio įrašo, rašo bendra klaida Negalimas veiksmas, nes yra vėlesnių nusidėvėjimų“, tai nueikite į „Nusidėvėjimas“ langą ir ištrinkite amortizaciją. Tada trečią žingsnį pakartokite.

5. DK → Bendras žurnalas
Suformuokite Didžiąją knygą ir patikslinkite ar liko įrašai kuriuos reikia uždaryti. Užregistruokite koreguojančius įrašus per šį modulį, jei DK debete ar kredite liko sumos. Modulyje spauskite mygtuką Pridėti D įrašą arba K įrašą. Klientą galite naudoti savo įmonę. Užregistravus visus įrašus patikrinkite kaip tai atsispindi Didžiojoje knygoje.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
IT PVM atstatymas
IT perkainavimas
Likutinės vertės pakeitimas
Kaip pakeisti IT kainą
Kaip pakeisti IT vertę
Kaip užfiksuoti ilgalaikio turto perkainavimą
Ilgalaikio turto perkainavimas
Kaip pakeisti įsigyto turto vertę?
Kaip pakeisti ilgalaikio turto vertę?
Kaip įvesti ilgalaikio turto modernizavimą?
Kaip registruoti ilgalaikio turto modernizavimą?
Kaip įvesti ilgalaikio turto perkainavimą?
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto kainos padidėjimą?
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto vertės padidėjimą?
Kaip atlikti turto perkainavimą?
Kaip atlikti ilgalaikio turto perkainavimą?
Kaip programoje sutvarkyti turto perkainavimą?
Kaip atliekamas ilgalaikio turto perkainavimas?
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas
Perkainotas ilgalaikis turtas, ką daryti?