Pirktų prekių grąžinimas kita valiuta?

DUK / Pirktų prekių grąžinimas kita valiuta?

Savikaina nesutampa dėl valiutos svyravimo skirtumo, todėl kreditinę siūlytume įvesti kaip paslaugą, o prekę nurašyti aktu eurais, tada atsiradusi valiutų skirtumą įvesti per bendrą žurnalą.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip registruoti prekių grąžinimą valiuta?
Sandėlyje likučiuose prekė yra, tačiau jos grąžinti tiekėjui neleidžia, kodėl?
Kodėl registruojant grąžinimą gaunu klaidą: neteisinga kaina?
Kodėl negaliu išsaugoti pasirinktos prekės pirkimo grąžinime?
Kodėl registruojant grąžinimą tiekėjui, meta klaidą?
Kodėl negaliu išsaugoti pasirinktos prekės grąžinime tiekėjui?
Kodėl kuriant grąžinimą tiekėjui, negaliu išsaugoti pasirinktos grąžinamos prekės?
Kaip įvesti prekių grąžinimą valiuta?
Kaip užregistruoti prekių grąžinimą valiuta?
Kodėl registruojant valiutinį grąžinimą, iššoka klaidos pranešimas?
Kodėl negaliu išsaugoti prekių grąžinimo įraše?
Kodėl rodo klaidą registruojant grąžinimą valiuta?
Kodėl rodoma klaida registruojant grąžinimą valiuta?
Kodėl gaunu klaidą registruojant grąžinimą valiuta?
Kodėl gaunu klaidą registruojant grąžinimą tiekėjui valiuta?
Kodėl gaunu klaidą registruojant grąžinimo dokumentą tiekėjui?
Kaip pildyti prekių grąžinimą valiuta?
Kodėl nėra galima išsaugoti pasirinktos prekės grąžinime tiekėjui?
Kodėl vedant grąžinimo sąskaitą gaunu klaidą?
Kaip pildyti prekių grąžinimą valiuta?