Pirktų prekių grąžinimas kita valiuta?

DUK / Pirktų prekių grąžinimas kita valiuta?

Savikaina nesutampa dėl valiutos svyravimo skirtumo, todėl kreditinę siūlytume įvesti kaip paslaugą, o prekę nurašyti aktu eurais, tada atsiradusi valiutų skirtumą įvesti per bendrą žurnalą.