Kaip registruoti iš ES prekių ar paslaugų grąžinimą tiekėjui?
Naudojamas moduliuose: Prekyba

DUK / Kaip registruoti iš ES prekių ar paslaugų grąžinimą tiekėjui?

Pirktų prekių ar paslaugų grąžinimas tiekėjui iš ES ar trečiųjų šalių.
Nuo 2023 - 09 - 01 yra surašomi menamo PVM bendro žurnalo įrašai, privalomai reikia užpildyti nurodytus parametrus sklandžiam darbui nuo rugsėjo 1 dienos.

1. Naujų kor. sąskaitų kūrimas sąskaitų plane:
DK → Sąskaitų planas 
Sukurti naujas kor sąskaitas menamo PVM registravimui.  Rekomenduojame sukurti atskiras korespondentines sąskaitas:

  • pirktoms prekėms;
  • pirktoms paslaugoms (ne ES prekėms);
  • menamo PVM atskaitymui vieną bendrą kor sąskaitą (tiek prekių, tiek paslaugų).


2. Parametrų užpildymas:
Parametrai → Nustatymai → Buhalterija

3. Priskirti PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

4. Sukurti grąžinimo operacijos rūšį
Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys

5. Menamo PVM surašymas į bendrą žurnalą registruojant grąžinimą iš ES ar trečiųjų šalių.
Sandėlis → Prekyba
Grąžinimo pozicijoje būtina nurodyti PVM klasifikatorių:
Prekių grąžinimui naudoti tinkamą klasifikatorių: PVM 16, PVM17, PVM18;
Paslaugų grąžinimui naudoti tinkamą klasifikatorių: PVM20, PVM21, PVM37, PVM38, PVM39, PVM40, PVM41, PVM42;
Pagal priskirtą klasifikatorių programoje daromas įrašas menamo PVM surašymui į Bendrą žurnalą ir automatiškai užpildomi FR0600 formos reikiami laukai:

6. Išsaugoti grąžinimo įrašą;
7. Patikrinti menamo PVM surašymą dvejybiniame įraše:
Pastaba.

  • Menamo PVM kor. sąskaitų nereikia sieti su deklaracijos straipsniais.
  • Pakeitimai dėl menamo PVM automatinio registravimo veikia tik nuo 2023-09-01. Jei įrašas kurio data iki 2023-09-01 bus koreguojamas, menamo PVM surašymas nebus pritaikytas.
  • Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip suvesti, kad iš ES įsigytos prekės ateitų į FR0600 21 ir 34 ir 25 laukelius?
Kaip registruoti prekių grąžinimą ES tiekėjui?
Kaip registruoti paslaugų grąžinimą ES tiekėjui?
Kaip registruoti prekių grąžinimą trečių šalių tiekėjui?
Kaip registruoti paslaugų grąžinimą trečių šalių tiekėjui?
Kaip registruoti prekių grąžinimą į ES kad sumos patektų į FR0600?
Kaip suvesti, kad iš ES įsigytos prekės ateitų į PVM deklaraciją 21 ir 34 ir 25 laukelius?
Kaip registruoti prekių grąžinimą į ES kad sumos patektų į PVM deklaraciją?
Kaip registruojamas prekių grąžinimas ES tiekėjui?
Kaip registruojamas prekių grąžinimas tiekėjui iš trečiųjų šalių?
Kaip įvesti prekių grąžinimas ES tiekėjui?
Kaip įvesti prekių grąžinimas tiekėjui iš trečiųjų šalių?
Kaip registruoti prekių grąžinimą ES tiekėjui?
Kaip registruoti prekių grąžinimą tiekėjui iš trečiųjų šalių?
Kaip pildyti prekių grąžinimą ES tiekėjui?
Kaip pildyti prekių grąžinimą tiekėjui iš trečiųjų šalių?
Kaip įvesti prekių grąžinimą ES tiekėjui su menamu PVM priskaitymu ir atskaitymu?
Kaip įvesti prekių grąžinimą tiekėjui iš trečiųjų šalių su menamu PVM priskaitymu ir atskaitymu?
Kaip registruoti prekių grąžinimą ES tiekėjui su menamu PVM priskaitymu ir atskaitymu?
Kaip registruoti prekių grąžinimą tiekėjui iš trečiųjų šalių su menamu PVM priskaitymu ir atskaitymu?