Kaip suformuoti darbo užmokesčio ataskaitą apie išmokėtą ir neišmokėtą darbo užmokestį?

DUK / Kaip suformuoti darbo užmokesčio ataskaitą apie išmokėtą ir neišmokėtą darbo užmokestį?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „Priskaitymų suvestinė (su DK)”.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio ir kiti priskaitymai, atskaitymai, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.