Dokumentas neįtrauktas į i.SAF registrą
Naudojamas moduliuose: i.SAF

DUK / Dokumentas neįtrauktas į i.SAF registrą

Žinynai → Sandėlio → i.SAF

Sugeneravus i.SAF registrą pastebite, kad trūksta dokumentų, tuomet rekomenduojame patikrinti:

  • Ar naudojama operacijos rūšis turi požymį "Traukti į PVM registrą?"
  • Ar Klientai → Klientai modulyje kliento (tiekėjo) kortelėje yra įvestas PVM mokėtojo kodas?
  • Ar Pirkimo/Pardavimo dokumente įvestas PVM klasifikatorius?

Jei radote neatitikimą ir atlikote koregavimus, tuomet dar kartą atidarykite suformuotą įrašą Žinynai → Sandėlio → i.SAF ir spauskite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kodėl įvesta pirkimo sąskaita nepatenka į registrą?
Kodėl įvesta pirkimo sąskaita nepatenka į i.SAF?
Kodėl įvesta pardavimo sąskaita nepatenka į i.SAF?
Isaf registre nesugeneruoja pirkimų
Kodėl į iSAF ne visas pirkimo sąskaitas įtraukė?
Neįtraukiamos kreditinės sąskaitos į i.SAF deklaraciją
Kodėl pirkimas nepatenka į isaf deklaraciją?
Kodėl negeneruoja gaunamų sąskaitų registro?
Kodėl neformuoja gaunamų sąskaitų registro?
Kodėl negeneruoja išrašomų sąskaitų registro?
Kodėl neformuoja išrašomų sąskaitų registro?
Kodėl į I.saf registro sąrašą dokumentas neįtrauktas?
Kodėl netraukia ES kliento į iSAF?
Kodėl trūksta dokumentų i.SAF registre?
Kodėl pardavimas nepatenka nepatenka į i.saf?
Kodėl iMas pirkimų registre trūksta dokumentų?
Kodėl iMas pardavimų registre trūksta dokumentų?
Įvesta pirkimo sąskaita, o į registrą nepatenka
Kodėl neina suformuoti iš programos gaunamų sąskaitų ISAF failo?
kodėl neina suformuoti iš programos išrašomų sąskaitų ISAF failo?