Kaip teisingai apskaityti duomenis, kad patektų į PVM deklaraciją ?
Naudojamas moduliuose: Deklaracijų generavimas

DUK / Kaip teisingai apskaityti duomenis, kad patektų į PVM deklaraciją ?

Veiksmų seka norint, kad PVM ataskaita būtų sugeneruota tinkamai:
1. Sukuriame korespondentines sąskaitas pirkimo/pardavimo sandoriams registruoti ir jas nurodome sukuriant atskiras Operacijos rūšis. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys:

 • Pardavimas LT
 • Pardavimas 96str. 
 • Pardavimas paslaugos neapmokestinamos 
 • Pardavimas Eksportas
 • Pardavimas ES 
 • Pardavimas paslaugos (0 PVM tarifas)
 • Pardavimas paslaugos (ne PVM objektas) 
 • Pirkimas ES (prekės) 
 • Pirkimas ES (paslaugos) 

2. Sukuriame PVM korespondentines sąskaitas, kurias naudosime skirtingiems PVM apskaitymo atvejams. DK → Sąskaitų planas:

 • Gautinas PVM 
 • Mokėtinas PVM (21%) 
 • Mokėtinas PVM (9%) 
 • Mokėtinas PVM (5%) 
 • Atvirkštinis PVM (96str.) 
 • Sumokėtas importo PVM 

3. Sukuriame PVM tarifus, kuriuos naudosime skirtingiems PVM apskaitymo atvejams ir nurodome PVM klasifikatorius. Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai:

 • 21% - suma 21, PVM1 Apmokestinama PVM 21%
 • ES PVM mokėtojams patiektos prekės – suma 0, PVM13 Pagal PVM įstatymo 49 str. 1 punktą
 • Ne PVM objektas – suma 0, PVM15, Pagal PVM įstatymo 13 str.
 • Pirkimas/Pardavimas pagal 96 str. – suma 21, PVM25
 • Pirktos paslaugos iš ES 0 % PVM tarifas – suma 0, PVM21, Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
 • Pirktos paslaugos iš ES ne PVM mok. – suma 0, PVM20, Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
 • Pirktos prekės iš ES 0 % PVM tarifas – suma 0, PVM16 Prekių įsigijimai iš kitos valstybės narės, įskaitant atvejus, kai prekės neatgabenamos į Lietuvą, bet pardavėjui nurodomas LT PVM mokėtojo kodas
 • Prekių eksportas – suma 0, PVM12 Pagal PVM įstatymo 41 str. punktą
 • Ne PVM objektas - pirkimai – suma 0, PVM100
 • Ne PVM objektas – pardavimai – suma 0, PVM15

4. Pirkimus ir Pardavimus registruokite pasirinkdami tinkamą Operacijos rūšį, sukurtą punkte Nr.1. ir priskirdami tinkamą PVM tarifą sukurtą punkte Nr.2.

5. Norint, kad detalizuoti duomenys apie pirktas prekes ir paslaugas atkeliautų į FR0600 reikia:

 • Klientai modulyje papildyti informaciją apie klientą: Užsienietis? + PVM kodas
 • Pirkimai modulyje Pirkimo pozicijos gali būti detalizuojama, pagal kiekvieną pirkimo poziciją. Registruojant sąskaitas, kiekvienai prekei galima nustatyti požymį „PVM registro požymis“, kuriame vartotojas pasirenka ar tai - ES prekė arba ES paslauga, ne ES prekė. Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.https://www.b1.lt/help/prekes-is-es-fr0600

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip registruoti kad sumos patektų į PVM deklaraciją?
Kodėl sumos neateina į PVM deklaraciją?
PVM korespondentinės sąskaitos.
Operacijų rūšys pirkimo/pardavimo sandoriams registruoti.
PVM tarifai ri PVM klasifikatoriai.
Nesukrenta PVM iš Europos sąjungos į PVM deklaracijos 32 ir 25 eilutes.
Kur pažymėti ar pirkimas iš ES ar ne ES, kad galėtume matyti pildant PVM deklaraciją?
Kodėl į FR0600 nesuformavo nei pardavimų nei pardavimų PVM?
Kaip susieti pardavimus ir pirkimus, kad formuotų PVM deklaraciją?
Ar galima formuoti PVM deklaracijas, kurios pateikiamos VMI?
Kaip registruoti įrašus, kad duomenys patektų į deklaraciją?
Kaip registruoti įrašus, kad duomenys būtų išrinkti į deklaraciją?
Kaip įvesti įrašus, kad duomenys patektų į deklaraciją?
Kaip įvesti įrašus, kad duomenys būtų išrinkti į deklaraciją?
Kaip vesti įrašus, kad duomenys patektų į deklaraciją?
Kaip vesti įrašus, kad duomenys būtų išrinkti į deklaraciją?
Kaip suvesti pirkimus kad sumos patektų į deklaraciją?
Kaip suvesti pardavimus kad sumos patektų į deklaraciją?
Kaip registruoti pirkimus ir pardavimus kad patektų į deklaraciją?
Kaip registruoti pirkimus ir pardavimus kad patektų į PVM deklaraciją?