Kokius nustatymus padaryti, kai darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?
Naudojamas moduliuose: Darbuotojai, Darbo užmokestis

DUK / Kokius nustatymus padaryti, kai darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?

Personalas Darbuotojai
Darbuotojo informacijoje prie lango „Sutartys“ įeikite į darbuotojo kortelę ir laukelyje „Suminė darbo apskaita“ uždėkite varnelę.
Taip pat įrašykite valandinio įkainio sumą, laukelyje „Val. kaina“.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Suminė darbo apskaita
Valandinio įkainio suma
Suminė darbo laiko apskaita
Kaip apskaičiuoti darbo užmokesti jei dirba pagal suminę apskaitą?
Kaip apskaičiuoti DU jei dirba pagal suminę apskaitą?
Kaip įvesti valandinį darbuotojo įkainį?
Darbuotojas dirbą pagal suminę darbo laiko apskaitą
Darbuotojo kortelėje suminė darbo apskaita
Kur pažymėti, kad darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?
Kaip atžymėti, kad darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?
Kur nurodyti, kad darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?
Kokius nustatymus pakeisti, jei darbuotojas dirba pagal suminę apskaitą?
Kokius nustatymus pakeisti, jei darbuotojas dirba pagal valandinį įkainį?
Valandinio DU keitimas
Valandinio darbo užmokesčio pakeitimas
Kaip pakeisti valandinį DU įkainį?
Kur įrašyti valandinį DU?
Kur įrašyti valandinį darbo užmokestį?
Ar reikia nurodyti, kad darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?