Kaip suformuoti DU avanso išmokėjimą darbuotojui?
Naudojamas moduliuose: SEPA mokėjimai, Darbuotojai, Darbo užmokestis

DUK / Kaip suformuoti DU avanso išmokėjimą darbuotojui?

Avanso išmokėjimui per „SEPA mokėjimai“ modulį veiksmai:
1. Personalas → Darbuotojai

  • Pasirinkti darbuotoją ir jo kortelėje įvesti banko sąskaitos numerį į kurį pervedamas avansas ir darbo užmokestis;
  • Pasirinkto darbuotojo kortelėje atidaryti „Sutartys“;

Darbuotojo darbo sutatyje įvesti išmokamo avanso sumą:

2. Avanso išmokėjimui SEPA failo generavimas:
Bankas → SEPA mokėjimai → Sukurti naują įrašą
Atsidariusiame lange įvesti į laukelį „Kor sąskaitų kodai (per kablelį)“ kor. sąskaitą naudojamą darbo užmokesčio priskaitymui ir tada lange spausti mygtuką „Darbo užmokesčio avansai“ ir pasirinkti „Surašyti darbo užmokesčio avansų mokėjimus iš darbuotojų sutarčių“

Pasirinkus funkciją „Surašyti darbo užmokesčio avansų mokėjimus iš darbuotojų sutarčių“ vyksta išrinkimas visų darbuotojų į SEPA failą pagal:

  • jei užpildytas darbuotojo sutartyje laukelis „Avansas“;
  • darbuotojo kortelėje nurodyta banko sąskaita kurios numeris pasideda simboliais „LT“;
  • dirbančių darbuotojų dirbtų dienų periodas yra didesnis nei 14 dienų (t.y. darbuotojo darbo pradžios data avansų formavimo datai yra daugiau nei 14 dienų);

Formuojant SEPA failą taip pat atnaujinami „buhalterinio kliento“ atsiskatomoji sąskaita (darant prielaidą, kad darbuotojo kortelėje įvesta banko sąskaita yra teisinga). 
3. SEPA failo generavimas spaudžiant mygtuką „Generuoti XML“.
4. Turimą failą kelti į naudojamą banko platformą;
5. Suformuotų avansų perkėlimas iš SEPA mokėjimai į DU priskaitymo langą
Bankas → SEPA mokėjimai 
Atidaryti avansų išmokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką „Darbo užmokesčio avansai“ pasirinkti „Surašyti avansus į DU modulį“
Pastaba. Surašymas gali nepavykti jei nėra sukurtas įrašas DU → Darbo užmokestis. Sukurti darbo užmokesčio priskaitymo įrašą spaudžiant „+“, įrašo mėnuo turi sutapti su SEPA mokėjimo įrašo mėnesiu.
Ši funkcija automatiškai surašo avanso išmokėjimą „Darbo užmokesčio“ modulyje ties kiekvienu darbuotoju naudojant atskaitymo kodą  „38 :: Išmokėta per banką (kasą)“.

Pastaba. Jei atsiranda įspėjimo pranešimas su darbuotojo vardu ir pavarde surašymas neįvyksta, reikia atrakinti užrakintą DU įrašą, ir pakartoti 5 žingsnį.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Avansų išmokėjimas per SEPA
Kaip nurodyti mokamų avansų sumas?
Automatinis avansų surašymas?
XML generavimas avansams
Kaip vyksta XML generavimas avansams?
Ar galima suformuoti SEPA avansams?
Kaip vyksta avansų formavimas pagal SEPA?
Kaip pakeisti mokamo avanso sumą per SEPA?
Kokią informaciją reikia užpildyti norint formuoti SEPA mokėjimus avansams?
Kaip surašyti darbo užmokesčio avansų sumas į SEPA?
Kaip išrinkti darbuotojų avansus į SEPA?
Kodėl darbuotojui avansas neįkrenta į SEPA žiniaraštį?
Darbo užmokesčio avansai, įspėjimas?
Darbo užmokesčio avansai, pranešimas