Kaip galiu suformuoti atostogų kaupinių ataskaitą?
Naudojamas moduliuose: DU spausdinimai

DUK / Kaip galiu suformuoti atostogų kaupinių ataskaitą?

DU → DU spausdinimai → Metinė atostoginių kaupinių pažyma

Ataskaitos formavimui:

  • nurodyti metus, už kuriuos norima formuoti ataskaitą;
  • pasirinkti norimą formatą (excel, .doc, .pdf);

Ataskaitoje pateikiamas:

  • Priskaičiuotas atostogų dienų skaičius;
  • Išnaudotų atostogų dienų skaičius;
  • Atostogų likutis dienomis;
  • Darbo užmokestis per 3 paskutinius metų mėnesius: spalis, lapkritis ir gruodis. Pateikiamas priskaičiuotas darbo užmokestis, kuris gali būti traukiamas į VDU (vidutinį darbo užmokestį);
  • Dirbtų dienų skaičius per paskutinius 3 mėnesius;
  • Atitinkamai paskaičiuojamas vienos dienos vidutinis darbo užmokestis;
  • Didžiausias galimas atostogų dienų skaičius, t.y. ne daugiau nei 3 metai nepanaudotų atostogų dienų (pagal nutylėjimą skaičiuojama 20d.d. per metus);
  • Priskaičiuotas VSD ir GF mokesčiai nuo atostoginių kaupinių sumos.

Pastaba.

Ataskaita vidurkius skaičiuoja pagal dienas, todėl jei taikoma Suminė darbo laiko apskaita (t.y. atlyginimas skaičiuojamas pagal valandinį įkainį, naudojant darbo užmokesčio kodą 102:: Valandinis) vidurkis nebus paskaičiuotas.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kur rasti atostogų rezervo ataskaitą?
Koks rezervuotų atostogų skaičius ataskaitoje?
Atostogų kaupinių pažymos formavimas
Kur rasti informaciją apie atostogų kaupinius
Kaip matyti visų darbuotojų atostogų likučius su sumomis
Ar programoje yra ataskaita apie sukauptas atostogų sumas?
Nerandu ataskaitos apie sukauptas atostogas
Kaip sudaroma ataskaita apie atostogas?
Kaip galiu suorganizuoti atostogų kaupinių ataskaitą?
Norėčiau atsispausdinti suvestinę apie sukauptas atostogas
Nerandu suvestinės su sukauptomis atostogomis
Kaip suformuoti atostogų likučių ataskaitą
Kur atsispausdinti darbuotojo atostogų likutį tam tikrai datai?
Ar yra ataskaita su atostogų likučių ir priskaityta suma
Atostogų rezervo suvestiniai skaičiai
Negaliu rasti informacijos apie atostogų kaupinius metų pabaigai
Kur atspindimi suvestiniai duomenys apie atostogų likučius
Kur rasti ataskaitą apie atostogų kaupinius su paskaičiavimais?
Kaip paprastai suformuoti ataskaitą apie atostogų likučius
Reikalinga detali darbuotojo atostogų informaciją kalendorinių metų pabaigai