Greitas ir patogus dokumentų įkėlimas į B1.lt programą apskaitos vedimui supaprastinti

Apsikeitimas dokumentais

Lengvas dokumentų pateikimas kelių mygtukų paspaudimu

Įkėlimas

Dokumentų ikėlimas į B1.lt: pasirenkant failą, nusiunčiant el. paštu, gaunant iš tiekėjų

Siuntimas

Dokumentų siuntimas iš B1.lt: el. paštu,
tiesiogiai į kitą įmonę

Perkėlimas

Dokumentų perkėlimas B1.lt viduje: į įmonės buhalterinį įrašą, į kitos įmonės saugyklą

Įkėlimas į B1.lt

Įkėlimas į B1.lt pasirenkant failą

Nusiunčiant el. paštu

Galimybė išsiųsti dokumentus iš savo el. pašto dėžutės tiesiog pasirinkus ir prisegus norimus dokumentus įprastu Jums būdu. Dokumentus galima siųsti šiais formatais: .zip, .txt, .jpeg, .png, .svg, .xml, .ffdata, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .eml, .msg, .tab, .csv, .mp4, .mkv, .tif. Atsiųsti failai saugomi failų saugykloje, o vartotojas bus informuotas el. laišku apie dokumentų įkėlimo statusą.
Įkėlimas į B1.lt nusiunčiant el. paštu
Įkėlimas į B1.lt gauntant iš tiekėjų

Siuntimas iš B1.lt

El. paštu

Galimybė registruotam vartotojui kelti failus tiesiai į failų saugyklą arba siųsti dokumentus unikaliu el. pašto adresu, kuris pateikiamas darbuotojo kabinete arba darbalaukyje.
Siuntimas iš B1.lt el. paštu
Siuntimas iš B1.lt tiesiogiai į kitą įmonę

Perkėlimas B1.lt viduje

Į įmonės buhalterinį įrašą

Funkcionalumas leidžiantis perkelti failus į jau užregistruotą buhalterinį įrašą. Po perkėlimo dokumentai saugomi pasirinktos įmonės failuose, kuriuos visada galima rasti ir jei reikia peržiūrėti.
Perkėlimas B1.lt viduje į įmonės buhalterinį įrašą
Perkėlimas B1.lt viduje į įmonės į kitos įmonės saugyklą

Dažnai užduodami klausimai

Ar galiu saugoti dokumentus B1.lt ir neturėti popierinių kopijų?
Gautas oficialus atsakymas  iš  Lietuvos Archyvo 2022-02-07  į paklausimą dėl popierinių dokumentų saugojimo tvarkos:

vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-73 "Dėl popierinių dokumentų apskaitos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo patvirtinimo" (įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) yra galimybė trumpai saugomus dokumentus (ne tik sąskaitas faktūras) saugoti elektronine forma. Tačiau, yra tam tikrų niuansų ir reikalavimų į kuriuos būtina atkreipti dėmesį.

Pirmiausia, reikia atsakingai įvertinti kokius dokumentus atrinksite, ar skaitmeninti dokumentai bus tinkami pateikti įmonės veiklą tikrinančioms institucijoms, ar bus užtikrintas popierinio dokumento skaitmeninio vaizdo tikrumas pagal taisykles, ar tikrai sumažės išlaidos ir bus finansinė nauda (žmogiškieji ištekliai, saugojimo kaštai) ir pan.

Turi būti paruošta išvada dėl dokumentų saugojimo elektronine forma, nurodant apimtis, techninius išsaugojimo parametrus, galimas rizikas, išlaidas (nes dokumentus (kad ir skaitmenine forma) vis tiek reikia išsaugoti minimalų saugojimo terminą) ir parengtas įstaigos vadovo teisės aktas apie sprendimą.

Minėtos taisyklės nurodo įmonės vadovo atsakomybes ir sprendimus, rekomenduojamus techninius parametrus, turinio atvaizdavimo būtinumą, dokumentų autentiškumo ir vientisumo užtikrinimo reikalavimus (parašus ir aprašymus).
Plačiau galite paskaityti 2019 m. gruodžio 18 d. Nr. VE-73 įsakyme.“


O B1.lt rekomenduoja atkreipti dėmesį:

 • į oficialas teisės akto punktus: 9, 13.1, 14 ir 15;
 • į realią praktiką, ar VMI prašo popierinių dokumentų patikrinimo metu;
Kaip siųsti failą el.paštu į B1.lt?

1. Paskyra → Darbuotojo kabinetas → Failų įkėlimas

Prie atitinkamos įmonės tiesiog įtempti reikiamą failą iš kompiuterio ar kito išmanaus įrengio.
Pateikiamas Jūsų įmonės individualus el.pašto adresas dokumentų siuntimui į įmonės failų saugyklą el. paštu:

2. Išsiųsti dokumentus iš savo el.pašto dėžutės, nurodant duomenis:
Laiško gavėjas: [email protected] 
Siunčiamo dokumento dydis negali būti didesnis nei 5MB, palaikomi formatai failo atpažinimui: PDF, JPG, JPEG. Dokumentus galima siųsti į failų saugyklą šiais formatais, bet failų atpažinime nebus apdoroti: zip, txt, jpeg, png, svg, xml, ffdata, xls, xlsx, doc, docx, odt, eml, msg, tab, csv, mp4, mkv, tif.
3. Atsiųsti dokumentai saugomi darbalaukyje:

4. El. pašto dėžutėje gaunamas patvirtinimo laiškas apie įkeltus dokumentus į B1.lt programą:

Kaip išsiųsti sąskaitą el. paštu tiesiai iš B1.lt programos?
Sandėlis → Prekyba
Užregistravus pardavimo dokumentą spausti mygtuką „Kiti veiksmai“ → „Siųsti el. paštu“.

Atsidariusiame lange pasirinkti norimą spausdinimo šabloną, kalbą, formatą, nurodyti el. paštą (jei kliento kortelėje yra nurodytas el. paštas, tuomet bus automatiškai užpildytaslaukas „Gavėjo/(-ų) el. paštai), jei reikia pažymėti varnele „Kopiją sau“, ir papildyti siunčiamos žinutės tekstą. Spausti mygtuką „Siųsti“, sąskaitą galima siųsti tik vienu el. paštu.

Kaip išsiųsti pardavimo sąskaitą kartu su papildomu failu?

Sandėlis → Prekyba modulis

Sukurti pardavimo įrašą ir išsaugoti papildomus dokumentus „Failų saugykla“.

Pardavimo dokumentui siųsti spausti „Kiti veiksmai“ → „Siųsti el.paštu“.

Atsidariusiame lange pasirinkti siunčiamos pardavimo sąskaitos šabloną, patikrinti ar matomas laiško gavėjo adresas, pagal poreikį papildyti siunčiamos žinutės tekstą ir pažymėti papildomus failus, kurie turi būti išsiųsti kartu su pardavimo sąskaita ir spausti mygtuką "Siųsti".

Kaip išsiųsti daug pardavimo sąskaitų, skirtingiems klientams vienu metu?

Sandėlis → Prekyba modulis

Pažymėti pardavimo įrašus, kurių pardavimo sąskaitas reikia išsiųsti klientams ir spausti mygtuką „Masinis sąskaitų siuntimas klientams“


Atsidariusiame papildomame lange:
1. Pasirinkti pardavimo sąskaitos šabloną;
2. Užpildyti laukelius „Tema“ ir „Žinutė“
3. Spausti „Siųsti“ 
Apie sėkmingai atliktą dokumentų siuntimą, informaciją matoma lange:


Išsiųstus dokumentus galite rasti "Išsiųstų el. laiškų registras" modulyje. 

Pastaba. Kad sąskaitų siuntimas vyktų sklandžiai, reikia patikrinti Klientai → Klientai modulyje laukelį „El. paštas“ ar užpildytas el.pašto adresas.

Kaip įkelti dokumentą į failų saugyklą?
 1. Prie pasirikto dokumento ar kliento spaudžiate mygtuką ;
 2. Atsidariusiame lange nutempkite failus arba spustelėkite ir pasirinkite iš kompiuterio:
 3. Įkėlus failą esant poreikiui parašykite komentarą ir išsaugokite.
Kaip įkelti dokumentus darbuotojui į failų saugyklą?

Paskyra → Darbuotojo kabinetas → Failų įkėlimas

Prie atitinkamos įmonės tiesiog įtempti reikiamą failą iš kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio. 

Taip pat dokumentą galima persiųsti į įmonės failų saugyklą el. paštu: []

Kaip vizuojamas įkeltas dokumentas?
Programoje galima vizuoti dokumentus. Šis funkcionalumas pagreitina ir palengvina darbą, dokumentų derinime tarp skyrių.
Vizavimas - patvirtinimas, kad atsakingas asmuo peržiūrėjo ir patvirtino dokumentą.

Veiksmų eiliškumas, kaip įjungti vizavimą ir kaip naudotis:
1. Parametrai → Nustatymai → Dokumentų vizavimas
1.1 sukurti asmenų grupes kurios gali patvirtinti dokumentus (vizuoti dokumentus). Grupei sukurti spausti mygtuką „+“:

1.2. Atsidariusiame lange nurodyti grupės pavadinimą, rūšiavimo eilę, išrinkti atsakingus asmenis ir nepamiršti išsaugoti įrašą.

2. Atidarius įkeltą dokumentą į failų saugyklą, matomos atsakingų asmenų grupės kurios gali tvirtinti dokumentą.
2.1 Jei atsakingas asmuo nepatvirtino dokumento, galima išsiųsti priminimą veiksmui atlikti:

2.2 dokumentui vizuoti (patvirtinti) atsakingas asmuo ties savo vardu pažymi „varnele“ ir spaudžia mygtuką „Patvirtinti“:

3. Kai dokumentas patvirtintas visų atsakingų grupių, atsiranda tvirtinimo žyma:
Kaip pridėti dokumentą prie įrašo, jei dokumentas failų saugykloje?
Jei dokumentas jau įkeltas į failų saugyklą, o dokumentas registruojamas vėliau apskaitoje, jį galima išsaugoti – prisegti moduliuose: prekyba, pirkimai ir dokumentai.
Pavyzdžiui užregistruotame pardavimo įraše, spausti „Failai“ mygtuką: 

Atsidariusiame lange spausti "Pasirinkti failus iš bendros saugyklos“

Atsidariusiame lange pasirinkti failą, kurį norima prisegti prie įrašo ir spausti „Perkelti failus“:

Pasirinktas dokumentas pridedamas į skiltį „Failai“, ir spausti „Išsaugoti“
Kaip perkelti dokumentą iš failų saugyklos į buhalterinį įrašą?

Įkeltus dokumentus į failų saugyklą, galima perkelti – įdėti į užregistruotą įrašą moduliuose: prekyba, pirkimai, dokumentai.

Paspaudus ant dokumento paveikslėlio atsidaro langas, kuriame paspaudus mygtuką „Perkelti“ reikia pasirinkti „Į Įmonės buhalteriją (Jūsų įmonė, su kuria dirbama):

Jei failų saugykloje dokumentui priskirtas tipas „Pirkimai“ atidaromas „Pirkimai“ modulio įrašų sąrašas. Spausti ties įrašu kad prisegti dokumentą prie įrašo:

Pastaba. Jei nėra mygtuko „Perkelti“, reikia patikrinti ar nurodytas „Tipas“ kurį reikia parinkti iš sąrašo ir spausti „Išsaugoti“:

Kaip apsirašyti parametrus, kad išorės tiekėjai galėtų siųsti failus į B1.lt?

Paskyra → Įmonės ir vartotojai → Pasirenkama įmonė → Tiekėjų atstovai

Atsidariusiame lange spausti , išorės vartotojų pridėjimui (tiekėjų atstovai):

Užpildžius laukus, spausti „Išsaugoti“.

Pridedamų tiekėjų atstovų skaičius nėra ribojamas, tik būtina nepamiršti juos informuoti, nurodant el.pašto adresą failų siuntimui. Kiekviena įmonė turi savo individualų el.pašto adresą (el.pašto adresas sudarytas iš „files + įmonės kodas@b1.lt“), kuris pateikiamas informaciniame pranešime:

Pastaba. Pridėti „Tiekėjų atstovus“ gali tik vartotojai turintys teisių rinkinį „Vadovas“ arba tik duomenų bazės savininkas (kas sukūrė bazę).

Kaip pakviesti darbuotoją sąskaitų išrašymui ir suteikti galimybę įkelti failus?

Veiksmų seka:

1. Administracinės panelės viršuje spausti mygtuką „Pakviesti vartotojus į įmonę“.


2. Atsidariusiame lange pasirinkti įmonę, prie kurios kviečiamas vartotojas:

3. Pasirinkus tinkamą įmonę, spausti mygtuką „Pasirinkti“:

4. Atsidariusiame lange nurodyti:
 • naujo vartotojo el. pašto adresą;
 • planą „Asmeninis“;
 • teisių rinkinį „Pardavėjas“.
 • spausti mygtuką „Siųsti pakvietimą“.
Kaip perkelti failą į kitą mano įmonės bazę?
Įkeltus dokumentus į failų saugyklą, galima perkelti į kitą duomenų bazės saugyklą, prie kurios vartotojas turi prieigą su naudojama paskyra.
Veiksmai:
 1. Reikia pasirinkti dokumentą, kurį norima perkelti;
 2. Spausti mygtuką „Perkelti“;
 3. Pasirinkti „Į kitų įmonių failų saugyklas“;

   4. Atsidariusiame lange pasirinkti įmonę, į kurią perkelti pasirinktą dokumentą.

   5. Dokumentas automatiškai perkialiamas į kitos įmonės saugyklą (pvz.: Įmonė „A“).
Kaip pridėti dokumentą į failų saugyklą?

Dokumentus įkelti į Failų saugyklą galima dviem būdais:

1. Spausti mygtuką „+Pridėti failą“ ir reikiamą dokumentą pasirinkti iš savo kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio;

2. Siųsti dokumentą/-us nurodytu el.pašto adresu tiesiai į failų saugyklą.

Kaip siųsti pardavimo sąskaitą į kitą įmonės saugyklą?

Sandėlis → Prekyba

Užregistruoti pardavimo dokumentą.
Pardavimo dokumente spausti mygtuką „Kiti veiksmai“ ir iš sąrašo pasirinkti „Siųsti tiesiai į įmonę“:

Atsidariusiame lange pasirinkti dokumento šabloną ir įmonę iš pateikiamo sąrašo:

Spausti „Siųsti".
Dokumentas automatiškai išsaugomas pasirinktos įmonės failų saugykloje.

Pastaba. Siųsti dokumentą galima tik tai įmonei, prie kurios vartotojas turi prieigą.