Paulita и B1.lt — сравнение некоторых функций

Сравнение некоторых функций между бухгалтерскими программами B1.lt и Paulita

Бухгалтерская программа Paulita и B1.lt сравнение некоторых функций

Ниже предоставленная информация предназначена для информирования потребителей о характеристиках продукта B1.lt. Информация не предназначена для всестороннего сравнения B1.lt и других продуктов. Это нельзя понимать как полное объективное сравнение, и то, что продукт B1.lt по всем характеристикам превосходит другие.

B1.lt Paulita
Базовый пакет3
Минимальная цена2 за базовый пакет3
15€/мес.
Работает в облаке1
Разные права пользователей
Адаптивный4
Открытая регистрация5
Доступна на 3 языках6
Открытый API7

Информация обновлена: 2022-02-15.

Если вы являетесь создателем Paulita программы и вы обнаружили неточности, просим сообщить вас по эл. почте [email protected].

Попробуйте преимущества B1.lt

Зарегистрироваться
30 дней бесплатно

Как перенести бухгалтерские данные из Paulita в B1.lt?

1. Заполните план счетов.

2. Заимпортируйте список клиентов в B1.lt.3. Заимпортируйте остатки товаров в программу B1.lt.4. Зарегистрируйте основные средства.5. Заполните остатки по банку.6. Перенесите все оставшиеся записи через DK->Главная книга.

Paulita бухгалтерская программа

Paulita finansinės apskaitos sistema
Kompiuterizuota finansinės apskaitos sistema, atitinkanti pasaulinius finansinės apskaitos standartus ir pritaikyta Lietuvos įstatymams. Galima tvarkyti kelių įmonių apskaitą. Galima savistoviai perkelti programą iš vieno kompiuterio į kitą. Programą naudoja personalinės, UAB, AB, TŪB, bendros ir kitos pelno bei ne pelno siekiančios įmonės. Programos pakeitimai bei bendri papildymai registruotiems vartotojams nemokami. 
Programos Paulita platinimu rūpinasi  R. Paulavičiaus firma „Paulora“.

* Informacija paimta iš Paulita apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Отзывы о программе Paulita