Paulita and B1.lt — comparison of certain functions

Comparison of certain functions between accounting programs B1.lt and Paulita

Accounting software Paulita and B1.lt comparison of certain functions

The following information is intended to inform consumers about the characteristics of the B1.lt product. The information is not intended to be a comprehensive comparison of B1.lt and other products. This cannot be understood as a complete objective comparison, and the fact that the B1.lt product surpasses the others in all its characteristics.

B1.lt Paulita
Basic package3
Min price2 per basic package3
10€/month.
Cloud based1
Different user rights
Responsive4
Open registration5
Available in 3 languages6
Open API7

Information updated: 2020-10-20.

If you are Paulita program owner and have found any inaccuracies, please contact us via [email protected]. If you are Paulita programs owner and have found any inaccuracies, please contact us via [email protected] .

Try out advantages of B1.lt

Register
30 day trial

How to transfer accounting data from the program Paulita to B1.lt?

1. Add invoice plan.

2. Import client list into the B1.lt program.
3. Import product balances into the B1.lt program.
4. Register fixed assets.
5. Import bank balances.
6. Upload all remaining data through General ledger->General register.

Paulita accounting program

Paulita finansinės apskaitos sistema
Kompiuterizuota finansinės apskaitos sistema, atitinkanti pasaulinius finansinės apskaitos standartus ir pritaikyta Lietuvos įstatymams. Galima tvarkyti kelių įmonių apskaitą. Galima savistoviai perkelti programą iš vieno kompiuterio į kitą. Programą naudoja personalinės, UAB, AB, TŪB, bendros ir kitos pelno bei ne pelno siekiančios įmonės. Programos pakeitimai bei bendri papildymai registruotiems vartotojams nemokami. 

* Informacija paimta iš Paulita apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Review about program Paulita