Денежно-кредитные операции, импорт банковских выписок, платежи SEPA

Банк

Управление банковскими счетами и кассовыми операциями, импорт банковских выписок, автоматическое или ручное управление, переводы SEPA

Платежи SEPA
Формирование платежных поручений в банк в одном файле

Корр. счета
Корреспондентские счета в одном месте

Валюта
Автоматический импорт обменного курса и операции с другими валютами

Импорт через API
Автоматизированное получение банковских транзакций из внешних систем
 

Импорт банковских выписок


  Финансовое учреждение .xml .csv Автоматический
Paysera Paysera  
Swedbank Swedbank
Seb SEB  
Citadale Citadele    
Siauliubankas Šiaulių bankas    
Medicinosbankas Medicinos bankas    
Danskebank Danske Bank    
Luminor Luminor    
Vialet Vialet    
Opay Opay  
MakeCommerce MakeCommerce    
Industra Industra Bank    
LKU kredito unija LKU    
smeBank smeBank    
Paypal PayPal    
Wise Wise    
stripe Stripe    
Revolut Revolut    
Tinkoff Tinkoff    
Braintree Braintree    
Paytrail Paytrail    
Payhawk Payhawk    
intergiro Intergiro    
Mistertango Mistertango    
Transactive Transactive
 
 
API API    
Rankinis valdymas

Ручное управление

Модуль предназначен для ежедневного учета финансовых операций, связанных с движением денег на расчетном счете банка: поступления средств, произведенных расчетов с поставщиками, выплаты заработной платы работникам, конвертации валюты и т.д.

Модуль предоставляет отчет для просмотра банковских транзакций и сверки остатков с выписками, предоставленными другим финансовым учреждением.

Часто задаваемые вопросы

Импорт выписок
Как мне импортировать банковскую выписку в свой банк?

Bankas → Išrašų importas

Importuokite banko išrašą į B1.lt programą. Paspauskite mygtuką „Įkelti išrašų failą”, atsidariusioje lentelėje skiltyje „Bankas” pasirinkite banką, kurio banko išrašą norite importuoti. Skiltyje „Failas” įkelkite failą sugeneruotą iš banko sistemos.
Banko išrašo formatai:

 • Paysera, Swedbank, Seb, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Danske bank, Luminor (DnB), Luminor (Nordea), Vialet, Opay,  Meridian Trade Bank, LKU, MakeCommerce (Maksekeskus), smeBank — palaiko xml (SEPA) formatą;
 • PayPal, Wise, Stripe, Revolut, Paytrail, OPAY, Braintree, Payhawk, Intergiro, Transactive, Mistertango — palaiko csv formatą.


Jei failas sėkmingai įkeltas, gausite pranešimą. Paspauskite mygtuką „Pasirinkti išrašus”, pamatysite visus suimportuotus failus. Paspaudus mygtuką „Įkelti naują failą” — galėsite įkelti naują failą.


Suimportuotą banko išrašą programa išdalina į kiekvieną mėnesį atskirai. Atidarykite vieną suimportuotą failą paspausdami ant jo du kartus. Atidarytame lange sutvarkykite įrašus:
Buh. bankas — pasirinkti, kokia tai banko sąskaita, pasirinkimas iš bankų žinyno. 
Klientas, kor. sąskaita — kiekvieną įrašo eilutę galite pasikoreguoti pagal poreikį: pakeisti klientą, pakeisti kor. sąskaitą. Pagal nutylėjimą atkeliami parametrai iš Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai. Jei pakeisite kor. sąskaitą, kito importo metu sistema pasiims kor. sąskaitą, į kurią pakeitėte. Jei nebus nurodyta kor. sąskaita — duomenys nebus suimportuoti į banko formą. Spalvų reikšmės, žalias — kreditas, baltas — debetas ir raudonas — nenustatytas klientas arba kor. sąskaita.
Pastaba: Jei banko išraše nėra perduodamos įmonės kodo, o kliento pavadinimas neatitinka banko perduodamo kliento pavadinimo, tai sukuriamas naujas klientas. Tačiau, jei klientui įrašyta atsiskaitomoji sąskaita, tai paieška vykdoma ir pagal atsiskaitomąją sąskaitą.Tik sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite įkelti juos į apskaitą.

Norint importuoti failą į Bankas → Bankas modulį pažymėkite įrašą ir spauskite mygtuką „Importuoti”

Atsidarys lentelė ir spauskite mygtuką „Importuoti išrašus į banko modulį”. Kai bus suimportuoti įrašai gausite pranešimą, kiek įrašų suimportavo. Suimportuoti įrašai iš šios lentelės dingsta. Antrą kartą tų pačių įrašų nesurašo (nedubliuoja). Jei iš banko yra atiduodamas kodas, kurio nesupranta sistema, nebus importuota ši eilutė. Tai tik pagalbinė priemonė, banko įrašų tikslumą turi sutikrinti atitinkamas darbuotojas.

Pastaba: Kol failas yra Bankas → Išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje.
Что я могу сделать, чтобы избежать дублирования записей во время импорта?

Darant banko importą tam, kad nesidubliuotų įrašai apie judėjimą tarp banko sąskaitų, rekomenduojame:

 • Ištrinti šiuos įrašus ir įvesti šį pavedimą ranka;
 • Arba ištrinti Debeto įrašą ir palikti tik Kredito įrašą su teisinga kor. sąskaita.

 Įrašas atliekamas tik kreditinis, sistema automatiškai sugeneruoja debetinį įrašą atitinkamoje banko sąskaitoje.

Как мне получить выписку из банка Paysera?

Norint sugeneruoti XML formatą, kurį kelsite į B1.lt, Payseroje reikia:

 • Prisijungus prie Paysera sąskaitos pasirinkti punktą Sąskaitų išrašai;
 • Pasirinkti, kokiai valiutai norite formuoti išrašą (galima importuoti kelias valiutas vienu metu);
 • Nustatyti norimą periodą;
 • Pasirinkti Parsisiųsti kaip: SEPA failą.

Как мне получить выписку из банка Wise (TransferWise)?
1. B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.
Prieš importuojant banką, nustatykite pradinius parametrus: Bankų sąsaja su kor. sąskaita, kaip sujungti. Jei šie parametrai nustatyti, šį punktą galite praleisti.

2. Wise (Transferwise) banko sistemoje suformuokite banko išrašą csv formatu.

3. Importuokite banko išrašą į B1.lt programą.
Bankas → Išrašų importas
Spaudžiate sukurti. Atsidariusioje lentelėje skiltyje Bankas” pasirinkite Transferwise banką. Skiltyje „Failas” įkelkite failą. Jei failas sėkmingai įkeltas, gausite pranešimą. 
Pastaba: Kol failas yra Bankas → Išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje. Tik priskyrus „Buh. bankas”, sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite įkelti juos į apskaitą. Plačiau rasite instrukcijoje: Kaip užregistruoti apskaitoje banką.
Как мне получить выписку из банка PayPal?

Eksportuokite duomenis iš savo PayPal paskyros, pagal šiuos nurodymus:

 1. Įeikite į „Reports” ir pasirinkite „Activity download”
 2. Nustatykite „All transactions”, kuriam laikotarpiui reikia išrašo ir CSV formatas.  
 3. Paspaudžiame "Create Report"
 4. Susiformavusi failą galite parsisiųsti į kompiuterį paspaudus "Download".

activity

B1.lt pasirinkite įmonę, kuriai norite suimportuoti duomenis iš PayPal, pasirinkite Bankas → Išrašų importas

Spauskite , laukelyje Bankas pasirinkite PayPal (*.CSV) ir Nutemkite arba Spustelkite, kad pasirinkti failą, kurį parsisiuntėte iš PayPal, spauskite Įdėti į eilę ir apdoroti.

Tik kol failas adrodojamas, lentelėje matosi statusas „Apdorojamas”. Kai statusas pasikeičia į „Apdorotas" - failą galima atsidaryti, kad susitvarkyti visų valiutų Buhalterines kor.sąskaitas "Išsaugoti" (taip sutvarkomą kiekvieną valiutą) ir galima  visą failą į Banką.

bankas-visos_valiutos
kokia_kor._sąskaita

Как мне получить выписку из банка Stripe?
1. Prisijunkite prie banko sistemos.
2. Įeikite į modulį Payments ir spauskite mygtuką „Export“.
3. Atsidariusioje lentelėje „Export payments“ pasirinkite už kurį laikotarpį formuojate banko išrašą, „Columns“ pasirinkite visus stulpelius „All (52)“. Pasirinkus visą informaciją spauskite mygtuką „Export“.
4. Suformuotą failą CSV formatu įkelkite į B1.lt buhalterinę programą.
PASTABA: importuojama tik įplaukos, išmokos vedamos rankiniu būdu. 
Как мне получить выписку из банка Revolut?

Eksportuokite duomenis iš savo Revolut paskyros, pagal šiuos nurodymus:

 1. Prisijunkite prie banko sistemos.
 2. Pasirinkite sąskaitą.
 3. Spauskite mygtuką „Statement“.
 4. Atsidariusiame lange pasirinkite jog failą formuojate .CSV formatu.
 5. Pasirinkite datą ir spauskite mygtuką „Continue“.
 6. Sugeneruotą .CSV failą parsisiųskite ir įkelite į modulį „Bankas“ Išrašų importas.
Как получить выписку из кредитного союза LKU?

Norint sugeneruoti XML formatą, kurį kelsite į B1.lt reikia:

 • Prisijungus prie LKU kredito unijos sąskaitos pasirinkti viršutinėje ar kairėje pusėje esančią meniu parinktį „Sąskaitų išrašai“ arba iš pasirinktos sąskaitos peržiūros lango paspaudus „Sąskaitos išrašas“;
 • Pasirinkti sąskaitą;
 • Nustatyti norimą periodą;
 • Pasirinkti norimą formatą;
 • Sugeneruotą .xml failą parsisiųskite ir įkelite į modulį „Bankas“ Išrašų importas.

PASTABA: išrašus galima kelti į programą ISO V02 ir ISO V05.
Почему мы не можем загрузить выписку PayPal в B1.lt? Код ошибки #131031

Keliant Paypal banko išrašo failą (.csv formatu) į B1.lt programą gaunate klaidą: „Nepavyko importuoti. Bloga dokumento struktūra. Klaidos kodas: #131031“.

 1. Patikrinkite parinktus laukelius failo generavimui, turėtų būti įjungti šie požymiai:
 2. Nustačius banko išrašo generavimo parametrus, generuokite failą pagal instrukciją „Kaip gauti Paypal banko išrašą?".

 

Получаю сообщение «Требуется пропал» при покупке валюты?

Parametrai → Buhalterija

1. Įrašykite reikiamas kor. sąskaitas Parametrai → Buhalterija:

 • Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - 6803
 • Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - 5803
 • Valiutos pirkimo sąnaudos - 6803
 • Valiutos pirkimo pajamos - 5803

2. Patikrinkite ar įvestas valiutos kursas Žinynai → Valiutų kursai modulyje
3. Patikrinkite ar įvesta valiuta Žinynai → Valiutos modulyje

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.


SEPA оплаты
Как производить платежи SEPA?

Pasiruošimui:

1.Savo įmonės kliento kortelėje įrašykite atsiskaitomąją sąskaitą.

Klientai Klientai

Įmonės kliento kortelėje prie „Bendra informacija“ ir „Banko sąskaitos“ įrašykite atsiskaitomąją sąskaitą. Pasirinkite banko pavadinimą, banko kodas ir SWIFT kodas ateis automatiškai.

 

 1. Sąskaitų planą papildykite kor. sąskaitomis pagal kiekvieną įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

DK Saskaitų planas

 1. Banko modulyje pririškite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą prie kor. sąskaitos.

Bankas Bankų sąsaja su kor. sąskaita

Spauskite „+“, užpildykite atitinkamai laukus, pasirinkite kor. sąskaitą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

 1. Susigeneruokite SEPA mokėjimus.

Bankas SEPA mokėjimai

Spauskite „+“. kor. sąskaitų kodai įrašykite tiekėjų kor. sąskaitą, nurodykite datą ir spauskite „Išrinkti duomenis“. Prie „Mokėjimai“ atsiras skolos, kurios yra užregistruotos K44XX sąskaitoje. Patikrinkite kokios skolos ateina ir nereikalingus mokėjimus ištrinkite. Pastaba, gali ateiti skolos kurios nėra uždengtos, būkite atidūs formuodami mokėjimus. Patikrinkite, ar visi laukai užpildyti, t.y. atsisk. sąskaita, bankas, banko kodas, SWIFT kodas. Spauskite „Generuoti XML“ ir pasirinkite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios mokėsite. Importuokite suformuotą mokėjimą į banką.

Pastabos:
 • SEPA mokėjimai modulyje sugeneruoti mokėjimai apskaitoje nedalyvauja, neturi kor. sąskaitų. Norėdami užregistruoti mokėjimus/įplaukas B1.lt programoje, pasidarykite išrašo importą arba registruokite mokėjimus/įplaukas rankiniu būdu per Bankas modulį, kuriant D arba K įrašą.
 • Pasitikrinkite bankų SWIFT kodus. Luminor banko SWIFT kodas po DNB ir Nordea susijungimo pasikeitė.
 • Jei sąskaitos yra apmokėtos, bet nesudengtos, tokie dokumetai vis tiek patenka į išrenkamus įrašus.

Остаток
Как мне ввести свой начальный банковский баланс?

Bankas → Bankas

1. Pasirinkite banką
Pasirinkite, kuria banko sąskaita norite atlikti operacijas. Laukelyje „Bankas“ spauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite banką.

Pastaba. Jei banko sąskaitos pasirinkti negalite, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis.

2. Užregistruokite banko likutį
Pasirinkus sąskaitą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Pradiniam likučiui įvesti, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.

Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:

Pradinis klientas — iš kliento sąrašo pasirinkite Jūsų įmonę;
Data — įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.

Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita — nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma — įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.

Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.

Банковский баланс в программе B1.lt, как посмотреть?
Bankas → Bankas 
Pažymėkite įrašą kokios dienos likutį norite pamatyti ir spauskite mygtuką „Banko likutis“.
Dešinėje ekrano pusėje atsiranda nauja lentelė, kur matomas banko likutis. Kad lentelėje nebūtų rodomas likutis, nepamirškite paspausti to pačio mygtuko. 

Покрытие
Где выполнить наложение документа?

Dokumentai gali būti sudengiami:

 • Per Ataskaitos → Pardavimai/pirkimai;
 • Jei dokumentas buvo apmokėtas bankiniu pavedimu, dengimas vykdomas per banką;
 • Jei dokumentas buvo apmokėtas per kasą, dengimas vykdomas per kasą;
 • Naudojantis moduliu DK → Dokumentų sudengimas;
 • Jei įvestas per Bendrą žurnalą, tuomet dengimas vykdomas per Bendrą žurnalą;
 • Jei norite sudengimą daryti tarp kor. sąskaitų, dengimą registruokite per DK → Bendras žurnalas.

Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.

Почему не показываются документы для покрытия после выбора клиента и выбора корреспондентского счета?
Variantai gali būti keli:
1. Užregistruotas dokumentas ne tam klientui arba ne tokia kor. sąskaita, arba iš viso be kor. sąskaitos, ko pasekoje negali būti parinktas dengimui šis dokumentas;
2. Įrašas registruotas vienam klientui, o bankinį įrašą registruojate kitam klientui;
3. Patikrinkite Klientai modulyje ar nėra dviejų tokių pačių klientų.
4. Yra tikimybė, kad buvo sudengtas anksčiau.
Как назначить документ для наложения в модуле банка?

Bankas  → Bankas

Atidarykite jau sukurtą mokėjimą arba sukurkite naują. Apačioje prie pozicijos stulpelyje „Dengiamo dokumento nr.” paspauskite juodą mygtuką.
1. Paspaudus mygtuką atsidarys lentelė „Dengiami dokumentai”.
Norėdami pasirinkti dengiamą dokumentą pažymėkite įrašus, pažymėjus įrašą dengiama suma turi atsirasti „Dengiama suma” stulpelyje. Pasirinkus įrašus paspauskite mygtuką „Dengti”.
Pastaba. Prie dengiamo dokumento privalo būti mėlyna varnelė.
Dengiama suma atsiranda automatiškai, ją galima koreguoti paspaudus ant balto langelio ir pakeitus sumą. Spauskite „Dengti“ ir „Išsaugoti“.


2. Jei pirma „Suma“ laukelyje įrašėte sumą ir tik tada paspaudėte mygtuką „Dengiamo dokumento nr.”, tai sąskaitas galite dengti paspaudus mygtuką „Dengimo sumos likutis” paspauskite ant rodyklės. Dokumentai bus dengiami iš eilės nuo viršaus įvestai sumai. Spauskite „Dengti“ ir „Išsaugoti“.Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.

Как оплатить документ в модуле банка?

Bankas → Bankas

Norint pasirinkti dengiamą dokumentą registruojant gautas įplaukas ar išmokėtas lėšas visų pirma reikia įvesti sumą, o tik tada spausti mygtuką „Dengiami dokumentai“ 
Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.


Корреспондентские счета
Как связать банковские счета моей компании с моими корреспондентскими счетами?

Kad galėtumete užregistruoti banko įplaukas B1.lt programoje, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis, kaip tai padaryti?

 • Papildykite sąskaitų planą
 • Įrašykite banko sąskaitą
 • Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita

1. Papildykite sąskaitų planą:
DK → Sąskaitų planas
Sukurkite visas įmonėje naudojamas banko sąskaitų kor. sąskaitas. Pastaba: Kiekviena valiuta turi turėti atskirą kor. sąskaitą. Jei turite banko sąskaitą kita valiuta pažymėkite varnele „Skaič.valiutų svyravimus“.


2. Banko sąskaitos
Klientai → Klientai
Raskite savo įmonę klientai modulyje, atidarykite ir įrašykite visas įmonės banko sąskaitas puslapyje „Banko sąskaitos“.
Įėjus į banko sąskaitas spauskite žalią mygtuką pridėti norėdami pridėti banko sąskaitas. Nepamirškite priskirti varnelės prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita
Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita
Įėjus į modulį  spauskite žalią mygtuką pridėti ir pasirinkite sukurtą kor. sąskaitą, įveskite pavadinimą, pasirkite valiutą, bei banko sąskaitą. Pastaba: jei nerandate reikiamos valiutos, ją susikūriate paspaudę pridėti


Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

 


Общая информация
Как связать банковские счета моей компании с моими корреспондентскими счетами?

Kad galėtumete užregistruoti banko įplaukas B1.lt programoje, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis, kaip tai padaryti?

 • Papildykite sąskaitų planą
 • Įrašykite banko sąskaitą
 • Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita

1. Papildykite sąskaitų planą:
DK → Sąskaitų planas
Sukurkite visas įmonėje naudojamas banko sąskaitų kor. sąskaitas. Pastaba: Kiekviena valiuta turi turėti atskirą kor. sąskaitą. Jei turite banko sąskaitą kita valiuta pažymėkite varnele „Skaič.valiutų svyravimus“.


2. Banko sąskaitos
Klientai → Klientai
Raskite savo įmonę klientai modulyje, atidarykite ir įrašykite visas įmonės banko sąskaitas puslapyje „Banko sąskaitos“.
Įėjus į banko sąskaitas spauskite žalią mygtuką pridėti norėdami pridėti banko sąskaitas. Nepamirškite priskirti varnelės prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita
Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita
Įėjus į modulį  spauskite žalią mygtuką pridėti ir pasirinkite sukurtą kor. sąskaitą, įveskite pavadinimą, pasirkite valiutą, bei banko sąskaitą. Pastaba: jei nerandate reikiamos valiutos, ją susikūriate paspaudę pridėti


Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

 

Как ввести покупку-продажу валюты?

1. Patikrinti Parametrai → Nustatymai → Buhalterija ar užpildyti laukai valiutos pirkimo sąnaudų ir valiutos pirkimo pajamų kor. sąskaitos;

2. Bankas → Bankas modulyje kurti naują įrašą spaudžiant mygtuką ;
Valiutos pirkimo (pardavimo) įrašas registruojamas tik kreditinis, sistema automatiškai kuria pildomą debetinį įrašą atitinkamoje banko sąskaitoje.

3. Laukelyje „Buh. bankas“ pasirenkama banko sąskaita, iš kurios „išeina“ pinigai.

Valiutos konvertavimo situacijos:

 • Jei NOK keičiami į EUR:

Pastaba: Laukelyje „Kursas“ reikia nurodyti valiutos kurso santykį (santykis apskaičiuojamas taip: 1÷ banke pateikiamo valiutos kurso, pvz: 1 / 11,72089 = 0,085317). Jei nurodomas kurso santykis automatiškai paskaičiuojamas skirtumas tarp buhalterinio kurso ir valiutos pirkimo (pardavimo), kuris surašomas į kor sąskaitą nurodytą parametruose

 • Jei EUR keičiami į USD.

Pastaba: Laukelyje „Kursas“ reikia nurodyti valiutos kurso santykį (santykis apskaičiuojamas taip: 1÷ banke pateikiamo valiutos kurso, pvz: 1 / 1,087718 = 0,919355). Jei nurodomas kurso santykis automatiškai paskaičiuojamas skirtumas tarp buhalterinio kurso ir valiutos pirkimo (pardavimo), kuris surašomas į kor sąskaitą nurodytą parametruose

Как утверждаются банковские записи в модуле «Банк»?

Pasirinkite įrašus norimus patvirtintinimui.

Bankas → Bankas

Pažymėkite įrašus, kuriuos norite patvirtinti varnelėmis, tie įrašai pasidaro žali, tada spauskite mygtuką spyna „Užrakintas“. Patvirtinti įrašai pasidaro pilki.

Jei norite atrakinti įrašus, pažymėkite juos ir spauskite ant spynos „Atrakinti“. Nepatvirtinti įrašai būna baltos spalvos.

Как ввести денежный поток между счетами компании (банковские записи)?

Darant judėjimą tarp banko sąskaitų, rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 

Как мне записать сумму, чтобы она вошла в декларацию GPM312 или GPM313?

Pasiruošimui reikės:

1. Sukurkite VMI klientą klientų sąraše.

Klientai → Klientai

Sukurkite VMI klientą klientai modulyje, įrašykite įmonės kodą. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei toks klientas yra sukurtas, šį punktą praleiskite.


2. Aprašykite DU parametrus.

Parametrai → Nustatymai → DU parametrai

Priskirkite sukurtą VMI klientą laukelyje ,,VMI klientas“. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei šis laukas yra užpildytas, šį punktą praleiskite.

3. Aprašykite buhalterija parametrus.

Paramertai NustatymaiBuhalterija
Modulyje užpildykite du privalomus laukus reikalingus GPM deklaracijai, čia nurodomos tik GPM sumoms naudojamoms kor. sąskaitos:
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą mokėtinas GPM nesusijęs su darbo santykiais.
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais Debeto kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą į kokias sąnaudas apskaitote tokias sumas, pvz. GPM sąnaudos ne nuo darbo užmokesčio sąnaudų.

Įrašę kor. sąskaitas, paspauskite ,,Išsaugoti“. Kokias kor. sąskaitas įrašysite, jų įrašai užregistruoti ant šių kor. sąskaitų, pateks į deklaraciją.


4. Kodų reikšmės.

Deklaravimas → Žinynai → GPM312 kodai

Šiame saraše galite pamatyti GPM deklaracijų kodus ir jų aprašymus.

5. Bankas (kasa) modulyje pažymėkite sumą, kurią norite, kad patektų į GPM312 ir GPM312 deklaraciją.

Bankas → Bankas
Kasa → Kasa

Kai bus nustatyti parametrai aprašyti 1-5 punkte, galima banke ir kasoje pažymėti sumą, kad ji patektų į deklaraciją. Pasirinkus ,,+Sukurti (K)" įrašą, užregistruojate mokėjimą prie ,,Pozicijos” pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką ,,Mokesčiai”

Atsidariusiame lange užpildykite laukus.

Arba kai išskaičuojami mokesčiai pažymėkite varnele Išskaičiuoti mokesčius“ ir mokesčių tarifas.

Užpildę lentelės laukus paspauskite mygtuką Išsaugoti". Kai prie sumos bus priskirta „Išmokų klasė“ ir „Išmokų kodas“ ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.

Pastaba. Jei sumos registruojamos per DU  → „Darbo užmokestis“ modulį, per Bankas „Bankas“ išmokų klasės ir išmokų kodo priskirti nereikia.
Į GPM313 deklaraciją patenka tik tokie mokėjimai, kuriems nurodytas požymis „išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“ ir požymis „Išskaičiuoti mokesčius“.
Į GPM312 deklaraciją patenka visi mokėjimai, kuriems nurodyta „Išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“.
Į GPM312 deklaraciją patenka Darbo užmokečio priskaitymai pagal priskaitymo datą, o ne „Pajamų mokesčio“ datą.

Как ввести доход и льготы через модуль банка?

Bankas → Bankas

Norėdami sukurti įrašą banke spauskite mygtuką:

 • D (debetas) - tai įplauka arba į kliento sąskaitą gauti pinigai
 • K (kreditas) - tai mokėjimas, iš kliento banko išleisti pinigai

Pasirinkus „ + D” arba „ - K” pasirinkite iš kokios įmonės banko registruojamas įrašas. Atsidariusiame lange užregistruokite visus reikiamus rekvizitus.

Почему я получаю сообщение «Нет завершенного изменения валютного счета корреляционного счета»?
Registruojant Banko ar Kasos moduliuose piniginių lėšų perkėlimą iš vienos įmonės banko atsiskaitomosios sąskaitos į kitą ar iš Kasos įnešant pinigines lėšas į Banką, gaunamas pranešimas, kad "Nėra užpildytos valiutos įtakos pasikeitimo kor. sąskaitos".
Reikia patikrinti: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija ar užpildyti laukeliai: