Соедините Amazon и бухгалтерскую программу B1.lt

Соедините Amazon и бухгалтерскую программу

Как это работает?

В программе B1.lt разрешите доступ к вашей учетной записи продавца Amazon и избавтесь от мануальной работы, избавьте себя от бумажных счетов, упростите бух.учет, а отслеживание вашего склада и остатков приятно упростится.

Сократится количество мануальной работы

Amazon продажи и платёжные счета периодически отправляются в бухгалтерию (клиент, счёт)
Товар списывается со склада после продажи, если остаток товара указан в складе
Можно объединить несколько эл.магазинов Amazon
Удобный поиск счетов и отчётов

Дополнительно 

FBM (fullfilled by merchant) — когда продаётся через Amazon, но товары уходят клиенту со склада продавца
FBA (fullfilled by Amazon) — когда продаётся через Amazon, но товары уходят со склада Amazon
Поддержка разных тарифов НДС
Поддерживаются разные тарифы НДС
Возможны продажи в разных валютах (валютные переводы)
В B1.lt импортируются только те данные, что передаются системой Amazon
Возвраты не импортируются в систему B1.lt, их необходимо обрабатывать вручную

Сэкономьте

40 USD при оплате Amazon за API ключ, необходимый для подключения
amazoniliustracija

Сколько это будет стоить?

b1dd

Бухгалтерская программа

Услуга (ключ) покупается для 1 интернет-магазина.
По техническим вопросам компании обращайтесь в систему консультаций (план Эксперт).
По вопросам покупки обращайтесь: www.b1.lt/kontaktai 

от 30€ / мес.Instrukcija sujungimui su Amazon


1. Prisiregistruokite prie B1.lt sistemos
 
 
2. Sukurkite B1.lt sistemoje įmonės duomenų bazę
 
 
3. Sukurkite operacijas

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis sumos apskaitoje.

3.1 Sukurkite naują operaciją Pardavimas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

3.2. Sukurkite naują operaciją Nurašymas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Operacijose nurodytos pavyzdinės kor. sąskaitos. Kor. sąskaitas naudokite pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą.

4. Susiekite naujai sukurtas operacijas su serija

Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos

Spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą ir aprašykite reikiamus laukus. T.y. priskirkite seriją ir numerį prie naujai sukurtos operacijos. Taip pat pažymėkite varnele „Spausdinti sąskaitą“.

Pardavimas (e-shop)

Nurašymas (e-shop)

Pastaba. Seriją ir numerį naudokite pagal savo įmonės patvirtintus įsakymus.

5. Sukurkite paslaugų korteles

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Sukurkite kortelę Prekės pozicija (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Taip pat sukurkite kortelę Nuolaida (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę su Dovanų čekis (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę Pristatymas (e-shop), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Aprašę nustatymus, spauskite Išsaugoti“.

Pastaba. Prekių kortelės kuriamos su požymiu paslauga, susigeneravus pardavimo dokumentui iš el. parduotuvės, prekė nenusirašo. Prekė nusirašo susikūrus tik antram, t.y. nurašymo dokumentui.

6. Nustatykite el. parduotuvės parametrus ir aktyvuokite prisijungimą prie Amazon

Parametrai → Amazon

Modulyje spauskite mygtuką ,,+Užsakyti paslaugą“ ir spauskite ,,Taip“. Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus, parametrai susidaro iš keturių dalių:

 • Bendri nustatymai
 • Prisijungimo nustatymai
 • Buhalteriniai nustatymai
 • Naudojami PVM tarifai

Užpildykite laukus ,,Bendri nustatymai“ ir ,,Prisijungimo nustatymai“ B1.lt sistemoje iš Amazon parduotuvės.

6.1. Bendri nustatymai:

Pavadinimas – Amazon1 ateis automatiškai, bet galite pavadinimą pakeisti, sukurti Jums patogiausią.

6.2. Prisijungimo nustatymai:

Naudoti EU Amazon‘ą  –  pažymėkite varnele, jei naudojate EU Amazon‘ą iš Europos. Jei nepažymite varnele, programa kreipsis į Amazon.com, t.y. į Amerikos Amazoną, t.y. pabandys parsisiųsti užsakymus padarytus Amerikoje.

Sandėlis laukelyje – Jeigu naudojate savo sandėlį pasirinkite FBM. Jeigu naudojate Amazon sandėlius pasirinkite - FBA.

Pardavėjo ID (Seller ID) ir Autentifikavimo raktas (MWS Auth Token) laukus galite užpildyti žiūrėdami video.

 
 

Sinchronizuoti užsakymus nuo ir Buhalterija skaičiuojama nuo lauke, nustatykite datą nuo kada norėsite sinchronizuoti duomenis. Būtinai užpildykite abu laukus.

Sekanti sinchronizacija lauke - galite matyti datą, kada bus sekanti sinchronizacija.

Pastaba. Jei norite paspartinti sinchronizaciją, galite ranka sinchronizuoti duomenis, t.y. paspauskite mygtuką viršuje ,,Gauti duomenis“. Rekomenduojame per daug nespausti šio mygtuko, nes Amazon serveris gali laikinai užblokuoti prieigą.

6.3. Buhalteriniai nustatymai:

Užpildykite laukus pažymėtus žvaigždute, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles, t.y. aprašytas 3, 4 ir 5 punktuose.

6.4. Naudojami PVM tarifai:

Ties lauku ,,Naudojami PVM tarifai“, paspaudus mygtuką ,,+ Nustatyti PVM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite ,,PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai ir ateis prie kiekvienos šalies. Būtini PVM tarifų nustatymai:

 • PVM mokėtojas (ES)
 • Ne PVM mokėtojas (ES)
 • Kiti (ne iš ES)

Spauskite ,, + Importuoti“.

Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, atskirai prie tos šalies padarykite nustatymus, t.y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus.

7. Susiekite B1.lt ir Amazon prekes

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Susiekite B1.lt prekes su Amazon parduotuvės prekėmis, t.y. iš Amazon parduotuvės SKU prekės kodą įrašykite į B1.lt sistemoje kortelėje Kodas“ lauke. Kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių.

 
 

Pastaba. Jei bus susietos prekių kortelės B1.lt ir Amazon sistemoje, susikūrus antram įrašui, t.y. nurašymo dokumentui iš sandėlio, nusirašys ši prekė.

8. Aprašykite duomenų mainus

Parametrai → Duomenų mainai

LentelėjeMokėjimų nustatymai” įvedami mokėjimų nustatymai, reikalingi automatiniams banko išrašų importams iš el. parduotuvių. Kiekvienai el. parduotuvei aprašykite naudojamas valiutas: EUR, USD, GBP ir t.t.


Pastaba.
Rekomenduojame banko mokėjimo operacijoms naudoti tarpinę sąskaitą, kad užsakymas užsidarytų. Ir tik kada, kai gausite įplauką iš Amazon, šią sumą registruokite kaip įplauką į banką. Nes Amazon turi virtualią piniginę, jį apdorojus kiekvienam užsakymui, jūs negaunate mokėjimo į banką.

9. Galutiniai nustatymai

Kai visi nustatymai nustatyti, galite Sinchronizuoti užsakymus“. Automatiškai sinchronizuojami užsakymai kas parą, jei norite gauti užsakymą greičiau, galite paspausti mygtuką Gauti duomenys“ (rekomenduojame per daug nespausti šio mygtuko, nes Amazon serveris gali laikinai užblokuoti prieigą).

 
 

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt ateina į Sandėlis → El. prekyba modulį. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašę prekę ranka.


Kokie įrašai užsiregistravo B1.lt sistemoje, galite matyti tabe ,,Buhalterinė informacija“. Laukelyje Pardavimo dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Nurašymo akto dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką Peržiūrėti" programa atidaro dokumentą sandėlis modulyje. Skiltyje „Sandėlio likučiai“ matote likučius kurie yra sandėlyje, jei matote ten įrašą, vadinasi programa nenurašė medžiagos.


Pastaba: B1.lt galite sujungti net su keliomis Amazon prekyvietėmis. Kiekvienai iš jų bus reikalingi atskiri nustatymai bei API raktas, kuris bus apmokestinamas atskirai. Pranešimus apie sėkmingas ar nesėkmingas sinchronizacijas iš Amazon rasite Paskyra=>Žinutės. 

Klientų klausimai

 
Kaip susieti B1.lt ir Amazon prekes?
Kiekviena prekė sujungiama pagal SKU kodą, kuris turi atitikti su B1.lt Prekės kortelėje laukeliu Kodas įvesta informacija.

Amazon el. parduotuvėje

Amazon prekės SKU matosi prisijungus prie Amazon Inventory → Manage Inventory SKU laukelyje:
amazonsku

B1.lt sistemoje
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Kiekviena prekė el. parduotuvėje sujungiama pagal SKU kodą, kuris turi atitikti su B1.lt prekės kortelėje laukeliu Kodas įvesta informacija. Kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių.
Kaip sugeneruoti reikalingus prisijungimui duomenis iš Amazon?
 • Prisijunkite prie Amazon sistemos ir paspauskite mygtuką Authorize a Developer nuėję Settings=>User Permissions;
 • Sugeneruokite duomenis Amazon MWS, užpildant formą, kaip parodyta pavyzdyje. Paspauskite mygtuką Next;
  Pastaba: Developer ID,  Developer Account Number: 4728-3380-4164 (US) arba 9310-7172-9967(EU).

amazon11

 • Sekančiame žingsnyje paspauskite mygtuką Next, patvirtinti, kad jūs suprantate, kad jūs norite suteikti B1.lt prieigą prie savo Amazon pardavimo sąskaitų.
 • Sugeneruotus raktus kaip parodyta pavyzdyje turėsite įvesti į B1.lt sistemą:

amazon22

Kaip atnaujinti klientų informaciją dėl pasikeitimų Jungtinėje Karalystėje?

Klientai → Klientai

Nuo 2021-01-01 Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos.

B1.lt programoje Klientai modulyje atnaujinkite klientų informaciją, t.y. laukelyje „Užsienietis?“ įrašykite – užsienis. Galite atidaryti kiekvieną kliento kortelę ir atnaujinti informaciją.

Arba išfiltruokite klientus ir pažymėkite juos, kad pasidarytų žali, tada spauskite mygtuką „Masiškai atnaujinti pažymėtus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje „Užsienietis?“ pasirinkite užsienis ir spauskite mygtuką „Atnaujinti įrašus“.

Visų pažymėtų klientų informacija atsinaujins.

Kaip iš naujo suimportuoti užsakymus iš el. parduotuvės platformos?

1. Sandėlis → „E-prekyba“ modulyje pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentia ir banko įrašai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.
3. Parametrai → „eBay“, „Amazon“, „Shopify“, „Etsy“ ar „Verskis“ nustatykite datą nuo kada iš naujo kelti užsakymus į B1.lt.
4. Išsaugokite pakeitimus ir spauskite mygtuką „Gauti duomenis“.

Kaip el. prekybos nustatymuose parinkti PVM tarifą pagal šalį?
Jei naudojate WooComerce, PrestaShop, opencart, Magento ar savo suprogramuotą individualų įskiepį:
 • Parametrai → API → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą;
Jei naudojate eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt;
 • Parametrai → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą:

 1. Atsidariusiame paramtetrų lange spausti „Importuoti PVM tarifus“:
 2. Supildyti reikiamus laukus → Spausti „Importuoti“:
 3. Programa suimportuoja visų šalių tarifus pagal Jūsų parametrus, jei reikia pakoreguoti susirandate šalį, šalia jos spaudžiate pieštuką ir pasirenkate reikiamą PVM:


Kaip el. prekybos nustatymuose parinkti PVM klasifikatorių?
Jei naudojate WooComerce, PrestaShop, opencart, Magento ar savo suprogramuotą individualų įskiepį:
 • Parametrai → API → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą;
Jei naudojate eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt;
 • Parametrai → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą:
 1. Atsidariusiame paramtetrų lange surasti „Naudojami PVM klasifikatoriai“ → Spausti pieštuką ir priskirti reikiamus klasifikatorius pagal PVM kodą iš PVM klasifikatorių sąrašo:


 2. Spausti „Išsaugoti“.

Рекомендуем обучение
 


1. Padarysime mokymus, padėsime padaryti pradinius nustatymus B1.lt ir paleisti sujungimą su el. parduotuve ar kasos aparatu.
2. Esant poreikiui, padėsime su įskiepio įdiegimu. 

300 € — vienkartinis mokestis.
(150 € grįžta į jūsų B1.lt balansą).Партнёры

 

Школа для желающих продавать через Amazon

По вопросам об эл. магазине обращаться:

от 29€ / курс

 Рекомендуем группу в Facebook

Группа объединяет всех, кто торгует и/или хочет начать торговать через Amazon. Присоединиться к группе