DB Apskaita и B1.lt — сравнение некоторых функций

Сравнение некоторых функций между бухгалтерскими программами B1.lt и DB Apskaita

Бухгалтерская программа DB Apskaita и B1.lt сравнение некоторых функций

Ниже предоставленная информация предназначена для информирования потребителей о характеристиках продукта B1.lt. Информация не предназначена для всестороннего сравнения B1.lt и других продуктов. Это нельзя понимать как полное объективное сравнение, и то, что продукт B1.lt по всем характеристикам превосходит другие.

B1.lt DB Apskaita
Базовый пакет3
Минимальная цена2 за базовый пакет3
10€/мес.
1361,25 €
Работает в облаке1
Разные права пользователей
Адаптивный4
Открытая регистрация5
Доступна на 3 языках6
Открытый API7

Информация обновлена: 2020-10-20.

Если вы являетесь создателем DB Apskaita программы и вы обнаружили неточности, просим сообщить вас по эл. почте [email protected].

Попробуйте преимущества B1.lt

Зарегистрироваться
30 дней бесплатно

Как перенести бухгалтерские данные из DB Apskaita в B1.lt?

1. Заполните план счетов.

2. Заимпортируйте список клиентов в B1.lt.
3. Заимпортируйте остатки товаров в программу B1.lt.
4. Зарегистрируйте основные средства.
5. Заполните остатки по банку.
6. Перенесите все оставшиеся записи через DK->Главная книга.

DB Apskaita бухгалтерская программа

Įmonės veiklos dokumentų registravimo ir ataskaitų formavimo sistema, skirta buhalterijos darbui kompiuterizuoti. Galima įvesti ir saugoti biudžetinių, valstybinių, akcinių bendrovių bei individualių įmonių finansinės ūkinės veiklos duomenis, juos apdoroti, sisteminti pagal finansų apskaitoje priimtas taisykles.

DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių. Šie moduliai integruoti į vieną bendrą komplektą ir leidžia gauti apibendrintus rezultatus.
Įvedus dienos, savaitės, mėnesio ar kito ataskaitinio periodo pirminius duomenis, nereikia daryti jokių papildomų perkėlimų norint gauti rezultatus.

* Informacija paimta iš DB Apskaita buhalterinės programos kūrėjų svetainės.

Отзывы о программе DB Apskaita