Каковы возможные состояния базы данных?

ЧаВО / Каковы возможные состояния базы данных?

B1.lt Įmonės duomenų bazės statusai: 
  1. Aktyvi DB — už kurią mokate mėnesinį mokestį. Pilna prieiga prie db ir atsarginės kopijos kasdien.
  2. Užšaldyta DB — už kurią mokate mėnesinį mokestį. Duomenys saugomi saugykloje, bet prieigos nėra. Tik atšaldžius db vėl prieiga suteikiama. Savarankiškas procesas statuso atstatymui.
  3. Archyvuota DB — už archyvuotą DB jūs nemokate.   DB perkeliamos į archyvą, kai kliento B1.lt balanse nėra pinigų paslaugų apmokėjimui. Archyvuota duomenų bazė saugoma protingą laiką ir po to automatiškai trinama. Jei DB nebuvo galutinai ištrinta, tuomet archyvuotą DB gali būti atstatyta užsakius archyvuotos įmonės atstatymo paslaugą.  
  4. Ištrinta DB — nemokama paslauga. Ištrynus DB galima atstatyti, jeigu kreipiatės per 5 d.d. į B1.lt užsakant paslaugą atsarginės kopijos atstatymas.