Каковы возможные состояния базы данных?

ЧаВО / Каковы возможные состояния базы данных?

B1.lt Įmonės duomenų bazės statusai: 
  1. Aktyvi DB — už kurią mokate mėnesinį mokestį. Pilna prieiga prie db ir atsarginės kopijos kasdien.
  2. Užšaldyta DB — už kurią mokate mėnesinį mokestį. Duomenys saugomi saugykloje, bet prieigos nėra. Tik atšaldžius db vėl prieiga suteikiama. Savarankiškas procesas statuso atstatymui.
  3. Archyvuota DB — už archyvuotą DB jūs nemokate. Duomenys duomenų bazėje saugomi protingą laiką ir pagal poreikį gali būti perkeliami iš saugyklos užsakius archyvuotos įmonės atstatymo paslaugą.  DB perkeliamos į archyvą, kai kliento B1.lt balanse nėra pinigų paslaugų apmokėjimui arba DB savininkas kreipėsi į B1.lt konsultavimą su prašymu perkelti jo turimą DB į archyvą.        
  4. Ištrinta DB — nemokama paslauga. Ištrynus DB galima atstatyti, jeigu kreipiatės per 5 d.d. į B1.lt užsakant paslaugą atsarginės kopijos atstatymas.