Табель по графику работы

ЧаВО / Табель по графику работы

DU → Tabeliai
pasirenkami metai, mėnuo, už kurį bus formuojamas tabelis. Pasirenkamas padalinys bei priskirtas grafikas. Spaudžiame Atidaryti. Atsidaro neužpildytas tabelis. Pasirenkame mygtuką Veiksmas → Surašyti, pasirenakame iššokusiame lange Taip. Tabelis užsipildo. Pvz.:

tabelis

Pastabos:

  • Kai tabelis yra pildomas iš darbo grafiko, tai daugiau į nieką (įsakymai, nedarbingumo pažymėjimai ir pan.) nekreipia dėmesio, tik iš grafiko. Jei norite, kad grafike atsirastų liga ar atostogos, tai reiktų perrašyti grafiką arba tiesiog tabelyje pakeiskite.
  • Jei nėra pasirinkime darbo grafiko, DUDarbo grafikai patikrinkite ar jis suformuotas pirmai mėnesio dienai.