Инструкция по подключению к WooCommerce
Используется в модулях: Эл. коммерция, API

ЧаВО / Инструкция по подключению к WooCommerce

7. Nustatykite el. parduotuvės parametrus ir sujunkite B1.lt su WooCommerce

Užsakymų duomenys automatiškai sinchronizuojami į B1.lt palengvinant  darbą  tereikia aktyvuoti integraciją pagal pateiktus instrukcijos žingsnius.

1. Зарегистрируйтесь в системе B1.lt

1. Įvesti į naršyklę https://www.b1.lt/.
2. Atsidariusiame lange spausti mygtuką „Registruotis“;
3. Užpildyti privalomus laukus ir paspausti mygtuką „Registruotis“;
4. Gavus laišką nurodytu el.paštu adresu spausti „Patvirtinti“.

 
 
2. Создайте базу данных компании в B1.lt

Paskyra → Darbalaukis
Norint sukurti naują įmonę, paspauskite mygtuką „+ Sukurti naują įmonę“.

3. Создайте операции

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis sumos apskaitoje.

3.1 Sukurkite naują operaciją Pardavimas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

3.2. Sukurkite naują operaciją Nurašymas (e-shop) su reikiamais nustatymais.

Spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Operacijose nurodytos pavyzdinės kor. sąskaitos. Kor. sąskaitas naudokite pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą.

4. Свяжите вновь созданные операции с серией

Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos

Spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą ir aprašykite reikiamus laukus. T.y. priskirkite seriją ir numerį prie naujai sukurtos operacijos. Taip pat pažymėkite varnele „Spausdinti sąskaitą“.

Pardavimas (e-shop)

Nurašymas (e-shop)

Pastaba. Seriją ir numerį naudokite pagal savo įmonės patvirtintus įsakymus.

5. Создайте карточки товаров

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Sukurkite kortelę Prekės pozicija (e-shop), prekės požymiu pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Taip pat sukurkite kortelę Nuolaida (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę Dovanų čekis (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“  įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Sukurkite kortelę Pristatymas (e-shop), laukelyje „Prekės požymis“ įrašykite „Paslaugos“. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.


Sukurkite kortelę JAV Sales TAX (jei prekiaujate JAV ir naudojate Amazon arba Etsy integracijas), prekės požymiu pasirinkite paslaugą. Užpildykite privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute ir nurodykite pardavimo kor. sąskaitą. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba. Prekių kortelės kuriamos su požymiu „Paslauga“. Sugeneravus pardavimo dokumentą, el. parduotuvėje prekė nurašoma nebus. Prekė bus nurašyta tik sukūrus antrąjį t.y., nurašymo, dokumentą.

6. Скачайте плагин и установите его в модуле администрирования интернет-магазина.

Kaip įdiegti įskiepį?

Plugins → Add New → B1.lt
El. parduotuvės (WooCommerce) administracinėje panelėje, modulyje „Plugins“, spauskite „Add New“. Tuomet paieškoje įveskite B1.lt. Suradus B1.lt, spauskite „Install Now“ ir parsisiųskite įskiepį.

7. Настройте параметры эл. магазина и соедините B1.lt и WooCommerce

B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.

Parametrai → Integracijos → API
Įėjus į modulį spauskite mygtuką  ir spauskite .
Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus. Parametrus sudaro trys dalys:

  • Bendrieji nustatymai;
  • Buhalteriniai nustatymai;
  • Naudojami PVM tarifai.

7.1. Bendrieji nustatymai
Pavadinimas – vardas API1 bus nustatytas automatiškai, bet galite pavadinimą pakeisti Jums patogesniu. Pvz.: pakeiskite jį į WooCommerce1.

7.2. Buhalteriniai nustatymai
Užpildykite žvaigždute pažymėtus lauku, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles, t.y. sukurtas 3, 4 ir 5 punktuose.

Laukas Pardavimų operacija ES fiziniams asmenims“ pildomas tais atvejais, kai įmonė registruota OSS sistemoje ir norima atskirti pardavimus Fiziniams asmenims iš ES.
Dalyje „Prekių / paslaugų požymiai“ pažymėkite, kokius prekės požymius naudosite. Paspauskite dešiniau esantį prekių / paslaugų požymį arba „Perkelti viską“ ir įrašai bus perkeliami į kairę. Jie bus  pažymėti žalia varnele.

7.3. Naudojami PVM tarifai
Laukelyje „Naudojami PVM tarifai“ paspaudus mygtuką „+ Nustatyti PVM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite ,,PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai bus priskirti prie kiekvienos šalies. PVM tarifų nustatymai yra būtini.
Užpildžius nurodytus laukus, spauskite mygtuką „+ Importuoti“. Kai PVM tarifai jau įrašyti, patikrinkite, ar jie prie kiekvienos šalies nurodyti teisingai.
Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, pridėkite tai pažyminčią informaciją  nustatymuose, t. y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus.

Aprašius visus parametrus, spausti mygtuką viršuje „Išsaugoti“. Programa Jums suformuos API raktą ir slaptažodį. Sugeneruotą API raktą ir slaptažodį reikės įrašyti el. parduotuvėje.

 
 

 

WooCommerce parduotuvėje nustatykite pradinius parametrus.
Labai svarbu atkreipti dėmesį į nustatymus. Nuo jų priklausys, kokie duomenys bus atnaujinami B1.lt / el. parduotuvėje.

WooCommerce → B1.lt

Nustatykite laukų reikšmes:
E-shop ID: identifikacinis numeris, kuris sugeneruojamas automatiškai, jo keisti nereikia. Pagal jį identifikuosite užsakymus B1.lt programoje Sandėlis → El. prekyba modulyje.
Sync orders from: nurodykite datą, nuo kurios dienos iš el. parduotuvės bus sugeneruojami užsakymai į B1.lt programą. Nėra datos apribojimų.
Sync B1.lt quantities with e-shop: pasirinkite „Yes“, jei norite, kad užsakymo metu būtų atnaujinti prekių likučiai iš B1.lt programos į El. parduotuvę.*
Try to write-off: pasirinkite „Yes“, jei norite, kad atkeliavus užsakymui B1.lt programoje prekė būtų nurašyta. Tai įvyks automatiškai, jei prekės likutis bus sandėlyje ir prekės kodai bus susieti.*
Try to sync-price: parinkite „Yes“, jei norite, kad iB1.lt programoje esanti prekės kaina būtų automatiškai susieta su preke, esančia el. parduotuvėje. Atsižvelgiant į el. parduotuvės nustatymus ar nustatytą kainą su PVM ar be PVM (WooCommerce > Settings > Tax).
Try to sync-name: parinkite „Yes“, jei norite, kad prekių sinchronizacijos metu būtų atnaujinti prekių pavadinimai iš B1.lt programos į el. parduotuvę.*
VAT tax rate (laukelis panaikintas). Veikimas yra perkeltas į B1.lt programą. Modulyje Parametrai → API laukelis „Naudojami PVM tarifai“ – pasirinkite pagal šalį.
Try to sync invoices number and series: parinkite „Yes“, jei norite, kad užsakymo metu sąskaitos numeracija būtų iš el. parduotuvės.
El. parduotuvėje užpildykite likusius laukus pagal informaciją, esančią B1.lt programoje:
API key: įrašykite API rakto kodą, jis gaunamas iš B1.lt programos: Parametrai → API lauko ,,API raktas“;
Private key: įrašykite API rakto slaptažodį. Jis gaunamas iš B1.lt programos: Parametrai → API lauko ,,API slaptažodis“;
Access key: prieigos raktas sugeneruojamas automatiškai el. parduotuvėje.  Šis raktas reikalingas dėl saugumo. Jo nekoreguokite.
*Norint, jog visi nustatyti parametrai el. parduotuvėje veiktų ir B1.lt prekės atsinaujintų, turi sutapti el. parduotuvės prekių SKU Kodas su B1.lt: Žinynai → Prekės →  Prekių kortelės prekės laukelis „Kodas“. Šis žingsnis aprašytas aprašymo 8 dalyje „Susiekite B1.lt ir el. parduotuvės prekes“.

Prekių kortelių importas į B1.lt programą
Import products to B1.lt (BETA): norint, kad elektroninės parduotuvės prekių kortelės būtų susietos suį B1.lt buhalterine programa, galima pasirinkti prekių kortelių importą. 
Attribute (prekės požymis): laukelyje pasirinkite, su kuriuo prekės požymiu norite importuoti prekių korteles. 
Measurement (matavimo vienetas): laukelyje pasirinkite, kuriuo prekės matavimo vienetu norite importuoti prekių korteles.

Užpildžius laukus, paspauskite „Update“ ir spauskite „Run“ mygtuką.  Į B1.lt programą bus keliamos tik kodą turinčios prekių kortelės.

8. Свяжите товары в B1.lt и WooCommerce

Žinynai=>Prekių kortelės=>Prekės

Susiekite B1.lt prekes su WooCommerce parduotuvės prekėmis, t. y. iš WooCommerce parduotuvės SKU prekės kodą įrašykite į B1.lt sistemoje esančios kortelės ,,Kodas“ lauką. Kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių.

Pastaba. Jei bus susietos prekių kortelės B1.lt ir WooCommerce sistemoje, susikūrus antrajam įrašui, t. y. nurašymo dokumentui iš sandėlio, prekė bus nurašoma.

9. Запустите команды в эл. магазине

Nustačius pradinius parametrus el. parduotuvėje, pasirinkite prekių sinchronizavimo komandą:

RUN1 (b1_sync_items)
Jei prekės susietos, atsižvelgiant į nustatymus, bus atliekami veiksmai:

  1. Atsinaujins prekių likutis el. parduotuvėje, informacija bus susieta su B1.lt programos nurodytu API sandėliu(el. parduotuvėje nustatyta laukelyje „Sync“ B1.lt quantities with e-shop).
  2. Atsinaujins el. parduotuvėje prekių pavadinimas: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Pavadinimas“ (el. parduotuvėje nustatyta laukelyje Try to sync-name).
  3. Atsinaujins prekių pardavimo kaina, atsižvelgiant į tai, ar parduotuvėje nurodyta, kainą rodyti su PVM.
    • Jei pasirinkta kainą rodyti su PVM, ją koreguoti galima tokia meniu seka: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Kaina su PVM“
    • Jei pasirinkta kainą rodyti be PVM, ją koreguoti galima tokia meniu seka: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Kaina be PVM“ (el. parduotuvėje nustatyta laukelyje Try to sync-price).

Įrašius įskiepį, prekių sinchronizacija programose automatiškai vykdoma kartą per savaitę;

RUN2 (b1_sync_orders) Antroji komanda paleidžiama, norint, kad užsakymai  būtų importuoti į B1.lt programą. Būtina atkreipti dėmesį ar įvykdyti užsakymai  yra pažymėti statusu Completed (užbaigta). Tuomet su šiuo statusu užsakymai siunčiami į modulį: Sandėlis → El. prekyba.
Įrašius įskiepį, užsakymo sinchronizacija automatiškai vyksta kas 10 minučių.

Pastaba. Tik užbaigti užsakymai atkeliauja į B1.lt programą. Jei informacija importuojama neteisingai, B1.lt įskiepis turi galimybę tai ištaisyti, su minimaliomis programavimo žiniomis. Tai gali padaryti Jūsų programuotojai, arba galite kreiptis į B1.lt programą, užsisakant mokamą paslaugą „Aptarnavimo darbas“  per „Konsultavimo“ sistemą.  Pakoreguotą kodą būtina išsaugoti ir turėti jo atsarginę kopiją.

10. Финальные настройки

Iš el. parduotuvės WooCommerce į B1.lt sistemą sinchronizuojami tik tie užsakymai, kurie turi statusą ,,Completed“.

Kokie užsakymai ateina:


Sinchronizuoti užsakymai iš WooCommerce parduotuvės į B1.lt atkeliauja moduliais į Sandėlis → El. prekyba. Jei įrašas pažymėtas pilka spalva, vadinasi užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nurašyta iš sandėlio. Jei įrašas baltame fone, vadinasi prekė nenurašyta. Šį veiksmą atlikti galite rankiniu būdu.


Kokie įrašai užregistruoti B1.lt sistemoje, galite matyti kortelėje ,,Buhalterinė informacija“. Laukelyje „Pardavimo dok. serija ir numeris“ – atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Laukelyje „Nurašymo akto dok. serija ir numeris“ – atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užregistruojami moduliais: Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti“, programa atidaro dokumentą, esantį modulyje „Sandėlis“. Skiltyje „Sandėlio likučiai“ galite matyti prekių, kurios yra sandėlyje, likučius. Jei šioje skiltyje matote įrašą, vadinasi prekė nurašyta nebuvo.