Как производить платежи SEPA?
Используется в модулях: Оплаты SEPA

ЧаВО / Как производить платежи SEPA?

Pasiruošimui:

1.Savo įmonės kliento kortelėje įrašykite atsiskaitomąją sąskaitą.

Klientai Klientai

Įmonės kliento kortelėje prie „Bendra informacija“ ir „Banko sąskaitos“ įrašykite atsiskaitomąją sąskaitą. Pasirinkite banko pavadinimą, banko kodas ir SWIFT kodas ateis automatiškai.

 

  1. Sąskaitų planą papildykite kor. sąskaitomis pagal kiekvieną įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

DK Saskaitų planas

  1. Banko modulyje pririškite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą prie kor. sąskaitos.

Bankas Bankų sąsaja su kor. sąskaita

Spauskite „+“, užpildykite atitinkamai laukus, pasirinkite kor. sąskaitą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

  1. Susigeneruokite SEPA mokėjimus.

Bankas SEPA mokėjimai

Spauskite „+“. kor. sąskaitų kodai įrašykite tiekėjų kor. sąskaitą, nurodykite datą ir spauskite „Išrinkti duomenis“. Prie „Mokėjimai“ atsiras skolos, kurios yra užregistruotos K44XX sąskaitoje. Patikrinkite kokios skolos ateina ir nereikalingus mokėjimus ištrinkite. Pastaba, gali ateiti skolos kurios nėra uždengtos, būkite atidūs formuodami mokėjimus. Patikrinkite, ar visi laukai užpildyti, t.y. atsisk. sąskaita, bankas, banko kodas, SWIFT kodas. Spauskite „Generuoti XML“ ir pasirinkite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios mokėsite. Importuokite suformuotą mokėjimą į banką.

Pastabos:
  • SEPA mokėjimai modulyje sugeneruoti mokėjimai apskaitoje nedalyvauja, neturi kor. sąskaitų. Norėdami užregistruoti mokėjimus/įplaukas B1.lt programoje, pasidarykite išrašo importą arba registruokite mokėjimus/įplaukas rankiniu būdu per Bankas modulį, kuriant D arba K įrašą.
  • Pasitikrinkite bankų SWIFT kodus. Luminor banko SWIFT kodas po DNB ir Nordea susijungimo pasikeitė.
  • Jei sąskaitos yra apmokėtos, bet nesudengtos, tokie dokumetai vis tiek patenka į išrenkamus įrašus.