Шаблоны счетов и другие документы из торгового модуля

ЧаВО / Шаблоны счетов и другие документы из торгового модуля

Programoje galima suformuoti šiuos dokumentų šablonus per prekyba modulį. Šablonų pasirinkimas gali skirtis priklausomai nuo naudojamos operacijų rūšies.
Išankstinės sąskaitos:

 • Išankstinė sąskaita faktūra su PVM;
 • Išankstinė sąskaita faktūra be PVM;
 • Išankstinė sąskaita faktūra su PVM (trumpa);
 • Išankstinė sąskaita faktūra su PVM (liet. + angl.);
 • Išankstinė sąskaita faktūra be PVM (liet. + angl.).
Komerciniai pasiūlymai:
 • Komercinis pasiūlymas su PVM;
 • Komercinis pasiūlymas be PVM.
Važtaraščiai:
 • Važtaraštis;
 • Važtaraštis su prekės kortelės kainomis.
Nurašymo aktai:
 • Nurašymo aktas;
 • Kuro nurašymo aktas.
Sąskaitos:
 • PVM sąskaita faktūra;
 • PVM sąskaita faktūra (96 srt);
 • PVM sąskaita faktūra (trumpa);
 • Sąkaita faktūra;
 • PVM sąskaita faktūra pagal PVM 101 - 105 str.
Sąskaitos su keliomis kalbomis:
 • PVM sąskaita faktūra (liet. + angl.);
 • PVM sąskaita faktūra (liet. + rus.);
 • Sąskaita faktūra (liet. + angl.);
 • Sąskaita faktūra (liet. + rus.).
Sąskaitos pasirinktai valiutai

:

 • PVM sąskaita faktūra pasirinktai valiutai;
 • Sąskaita faktūra pasirinktai valiutai;
Sąskaitos su kodais:
 • PVM sąskaita faktūra su barkodais; 
 • PVM sąskaita faktūra su sandėlio kodais; 
 • Sąskaita faktūra su barkodais;
 • Sąskaita faktūra su sandėlio kodais.
Perdavimo–priėmimo aktai:
 • PVM prekių perdavimo–priėmimo aktas;
 • PVM prekių perdavimo–priėmimo aktas (prekės kortelės pavadinimams);
 • PVM paslaugų perdavimo–priėmimo aktas;
 • Prekių perdavimo–priėmimo aktas;
 • Prekių perdavimo–priėmimo aktas (prekės kortelės pavadinimams);
 • Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.