Как продавать услуги без создания новой карточки товара?
Используется в модулях: Реализация, Товар, Атрибуты товара

ЧаВО / Как продавать услуги без создания новой карточки товара?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Sukurkite prekės kortelę pavadinimu „Paslaugos“.
Formuodami pardavimo dokumentą iš prekių sąrašo pasirenkite sukurtą kortelę „Paslaugos“, laukelyje „Prierašas“ įrašykite norimą tekstą. Prierašas laukelyje įrašyta informacija matysis spausdintoje sąskaitoje.