Как зарегистрировать торговый счет без создания карточки товара?
Используется в модулях: Реализация, Товар, Атрибуты товара

ЧаВО / Как зарегистрировать торговый счет без создания карточки товара?

1. Sukurkite prekės kortelę su prekės požymis Paslauga“.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

2. Įrašykite norimą tekstą, kuris atsispindės sąskaitoje faktūroje.

Sandėlis → Prekyba
Registruojant pardavimo sąskaitą faktūrą prie ,,Pardavimo pozicijos” stulpelyje pasirinkite sukurtą prekę, o stulpelyje ,,Prierašas“ įrašykite norimą tekstą.
3. Įrašius tekstą paspauskite mygtuką „Spausdinti“.