Почему я получаю сообщение «Нет завершенного изменения валютного счета корреляционного счета»?

ЧаВО / Почему я получаю сообщение «Нет завершенного изменения валютного счета корреляционного счета»?

Registruojant Banko ar Kasos moduliuose piniginių lėšų perkėlimą iš vienos įmonės banko atsiskaitomosios sąskaitos į kitą ar iš Kasos įnešant pinigines lėšas į Banką, gaunamas pranešimas, kad "Nėra užpildytos valiutos įtakos pasikeitimo kor. sąskaitos".
Reikia patikrinti: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija ar užpildyti laukeliai: