Невозможно заполнить табели учета рабочего времени, не выберает сотрудников.
Используется в модулях: Группы сотрудников, Табель учета

ЧаВО / Невозможно заполнить табели учета рабочего времени, не выберает сотрудников.

Darbuotojai į tabelį yra išrenkami tik tie, kuriems priskirta Darbuotojų grupė su nurodytu požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“. Taip pat darbuotojas turi būti dirbantis įmonėje.